А) На засіданні вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» від 08.07.2021 протокол № 9 затверджено Кодекс академічної доброчесності ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;

Б) На засіданні вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» від 08.07.2021 протокол № 9 затверджено Декларація про дотримання академічної доброчесності співробітниками ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;

В) На засіданні вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» від 08.07.2021 протокол № 9  затверджено Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем наукового ступеня;

Г) На засіданні вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» від 17.06.2021 протокол № 7 затверджено Положення про академічну мобільність в ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;

Д) На засіданні вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» від 17.06.2021 протокол № 7 затверджено Положення про перевірку на плагіат в ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;

Е) На засіданні вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» від 17.06.2021 протокол № 7  затверджено зміни до навчального плану підготовки аспірантів в ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

 

Положення про академічну мобільність в ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я.   Данилевського " НАМН України 

 
 

       Перелік інтернет-ресурсів для пошуку вакансій:         http://www.jobs.ac.uk/

                                                                                             https://academicjobsonline.org

Перелік інтернет-ресурсів для пошуку освітніх програм і стипендій:

Назва сайту Адреса посилання
The Heinrich Böll Foundation grants для представників всіх країн та спеціальностей                         https://www.boell.de/en/scholarships/scholarships.html
Програми для представників всіх спеціальностей https://www.daad-ukraine.org/uk/
Стипендія для навчання у аспірантурі та проведення наукових досліджень http://www.kas.de/wf/en/71.14301/
Стипендії для іноземних студентів на навчання та дослідження в Канаді http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng
Асоціація коледжів та університетів Канади http://www.univcan.ca
Програма для науковців Сов`є http://jeannesauve.org/about/
Стипендії Вань`є (Vanier Canada Graduate Scholarships — Vanier CGS), затверджені Урядом Канади, надають можливість успішним дипломованим спеціалістам (громадянам Канади та іноземцям) продовжити освіту в канадських університетах. Програма припускає післядипломну освіту (аспірантура, PhD) у гуманітарних, соціальних, природничих, технічних науках та медицині http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
Стипендіальна програма для відвідування лабораторій уряду Канади http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/index_eng.asp
Програма для пост-док досліджень Бантінг http://banting.fellowships-bourses.gc.ca

 

Пошук грантів

 Перелік інтернет-ресурсів для пошуку грантів:

 
 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і докторів філософії

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/04/perelik-fakhovikh-vidan.doc

Реєстр наукових фахових видань України

http://nfv.ukrintei.ua/

 

Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

       1.Накази про затвердження та зміни до освітньо-наукових програм
  1. Акти Верховної Ради України , Кабінету Міністрів України та распорядження міністерства науки та освіти України.

Закон України про вищу освіту

Закон України про освіту

ЗаконУкраїни Про наукову і науково-технічну діяльність

Лист МОН Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань 

присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Наказ 17.10.2012 № 1112 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ №1220 від 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Аналітична записка До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної  доброчесності

Проєкт закону про академічну доброчесність

Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Положення про спеціалізовану вчену раду № 1059 від 14.09.2011 із змінами від 12.03.2012

Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Постанова від 12 серпня 2015 № 579 Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Наказ № 40 від 12.01.2017 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Наказ від 22.04.2019 № 533 Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії

Наказ Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525

Наказ від 25.01.2021 № 102 Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені)

та додатка до них, зразка академічної довідки

4. Накази, розпорядження, рішення вченної ради інституту

Статут установи

Наказ комісія з забезпечення внутрішньої якості освіти  

Положення про організацію освітнього процесу  в ДУ"Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМН України"

 

В ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім В.Я. Данилевського НАМН України" проводяться заходи зі створення належних умов

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Затверджено «Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у державній установі «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України».

Положення про порядок супроводу ( надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами  

09.12.2021

9.12.2021 д.б.н.проф.Горбенко Н.І. провела заняття для аспірантів на тему "Методи досліджень біохімічних порушень та функціонального стану різних систем організму за умов ендокринної патології".

            

 

07.12.2021

Шановні молоді науковці!

9.12.2021 р. планується проведення дистанційної лекції (вебінару) для молодих науковців державних установ Національної академії медичних наук України.

Тема вебінару: «Використання методу «Difference-in-Differences» для аналізу ефекту втручання у нерандомізованих контрольованих дослідженнях».

Лектор: доцент Гур'янов В.Г.

Долучитися до заходу можна надіславши на поштову скриньку модератору заходу доц. Єгоренкову А. І. (altaikiev1@gmail.com) : 1) назву установи НАМН України; 2) П.І.Б. слухача; 3) електронну скриньку слухача.

16.11.2021

Шановні колеги!

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України запрошує Вас взяти участь у опитуванні з метою вивчення стану, поточних проблем та перспектив розвитку Рад молодих учених областей, міст та закладів вищої освіти/наукових установ України. Отримані результати допоможуть краще зрозуміти проблеми, з якими стикаються Ради молодих учених у своїй діяльності; визначити шляхи вирішення цих проблем та налагодити ефективну комунікацію Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України з молодими ученими України.

Анкета анонімна. Інформація буде використана тільки в узагальненому вигляді.

Дедлайн заповнення анкети 26.11.2021 р.

Пройти опитування можна шляхом внесення інформації до онлайн форми за наступним посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmxbnAyq30oi_O__G-CYGYGi-MtMf2u80XXtbLuypWbLX1g/viewform

11.11.2021

11.11. 2021 року к.б.н, с.н.с. Гопкаловою І.В. проведено лекцію з дисципліни «Теоретичні та методологічні основи наукових досліджень»

 

З 11.11.2021 року зав.відділення хірургічної ендокринології та гінекології, д.м.н., с.н.с. Хазієвим В.В. розпочато курс лекцій, присвячених статистичному аналізу в наукових дослідженнях.

 

09.11.2021

9.11.2021 року в рамках дисципліни «Спецкурс дослідника» д.б.н., с.н.с. Бречкою Н.М. проведено онлайн-лекцію для аспірантів, що присвячена основним визначенням та поняттям наукових досліджень.

 

 

9.11.2021 року зав.відділу клінічної ендокринології, д.м.н., професором Хижняк О.О. проведене семінарське заняття для аспірантів із дисципліни «Методика підготовки наукових праць англійською мовою (English academic writing)».

 

 

02.11.2021

З 2.11.2021 року розпочато курс лекцій для аспірантів та здобувачів ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» з дисципліни "Спецкурс дослідника". В рамках дисципліни д.б.н., с.н.с. Бречка Н.М. провела семінарське заняття із аспірантами-біологами.

 

2.11.2021 року в рамках Спец. курсу з ендокринології провідним науковим співробітником, к.б.н, с.н.с. Красовою Н.С. проведено лекцію для аспірантів ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» на тему "Фізіологія та патофізіологія інсулярного апарату підшлункової залози".

 

 

01.11.2021

Шановні науковці!

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України просить долучитися до проєкту «Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України».

Проєкт має на меті увічнити визначні наукові досягнення, винаходи, здобутки, які були зроблені молодими вченими, науковцями за період з 24.08.1991 по 24.08.2021 року.

До написання даного Літопису запрошуються вчені та науковці:

  • винаходи / наукові досягнення / здобутки яких припадають на період з 24.08.1991 по 24.08.2021 року;
  • вік науковця на момент фіксації/ реєстрації наукових винаходів/ здобутків/ досягнень був до 35 років включно, який мав вищу освіту не нижче другого (магістерського, також ОКР «Спеціаліст») рівня, або вчений віком до 40 років включно, який мав науковий ступінь доктора наук;
  • сфера наукових інтересів – без виключень.

Долучитися до проєкту можна шляхом внесення інформації до 31 січня 2022 року до онлайн форми за наступним посиланням: https://forms.gle/p8GQR65aX6JEsZG16

За виникнення питань звертатися до координатора проєкту: Олена Поліщук, тел: +380977228854.

01.11.2021

Шановні молоді науковці!

2 листопада 2021 року планується проведення дистанційної лекції (вібінару) для молодих науковців державних установ НАМН України. Тема вебінару: «Філософські та етико правові аспекти біомедичних досліджень: сучасні виклики». Лектор: Голова етичної комісії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Щупика, Президент Української асоціації з біоетики, д.філос.н., проф. Пустовіт Світлана Віталіївна.

Вебінар проводиться Лекторієм з питань біоетики та біоетичної експертизи спільно з Радою молодих вчених НАМН України.

Долучитися до заходу можна надіславши на поштову скриньку модератору заходу доц. Єгоренкову Анатолію Івановичу (altaikiev1@gmail.com) : 1) назву установи НАМН України; 2) П.І.Б. слухача; 3) електронну скриньку слухача.

28.10.2021

На засіданні Вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» затверджені положення про Групу сприяння академічній доброчесності, положення про Комісію з академічної доброчесності, положення про Комісію з етики та управління конфліктами, положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у державній установі «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»

21.10.2021

З 21 жовтня 2021 року розпочато курс лекцій , для аспірантів та здобувачів ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України», завідуючою відділу наукової інформації та патентно - ліцензійної роботи к.б.н. , с.н.с. Сидоровою І. В. , щодо особливостй пошуку наукової інформації в рамках наукових досліджень .

Додаток :     Аспірантам про наукову інформацію 

 

23.09.2021

Шановні науковці!

Протягом вересня-грудня цього року буде проведено низку вебінарів з питань використання електронних ресурсів наукової інформації.

Так, компанія Clarivate проведе з 11 по 14 жовтня вебінари з питань використання бази даних Web of Science Core Collection та аналітичного інструмента InCites.

Компанія Elsevier в період з кінця вересня по грудень цього року організовує вебінари, присвячені питанням використання баз даних ScienceDirect, Scopus, аналітичного інструмента SciVal та інших електронних ресурсів.

Окрім того, з 22 по 24 вересня 2021 року представники видавництва Bentham Science проведуть вебінари з питань використання ресурсів видавництва (електронних книг та журналів), до яких ЗВО та наукові установи України отримали безкоштовний тестовий доступ до кінця 2021 року.

Додаток: Програма вебінарів

 

21.09.2021

На засіданні Вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» затверджене Положення про організацію освітнього процесу в Державній установі «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»

 

21.09.2021

Шановні колеги!

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» анонсує про проведення 30.09.2021 р. онлайн-заходу: науково-практичної конференції
для ендокринологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, кардіологів, невропатологів та інших спеціалістів

«Вибрані питання лікування цукрового діабету та захворювань щитоподібної залози»

у рамках реалізації науково - освітнього проекту «Український ендокринологічний практикум»

Детальніше – за посиланням:                      Програма , реєстрація , трансляція 

 

20.09.2021

УВАГА, ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформація від відділу  наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ ІПЕП

20 вересня 2021 року  ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

отримано безкоштовний доступ до електронних ресурсів видавництва Bentham Science (Велика Британія).

Доступ можливий з усіх комп’ютерів, підключених до загальної комп’ютерної мережі Інституту -включно до 15 грудня 2021 року.

Для налаштування тестового доступу необхідно перейти за посиланням:

  1. https://www.eurekaselect.net/bypublication   - доступ до електронних журналів статті з журналів можна завантажувати у форматі  PDF)
  2. https://www.eurekaselect.net/bybook - доступ до електронних книг
  3. знайомство з повними текстами книг виключно онлайн). 

До того ж, установі відкрито віддалений доступ до ScienceDirect з використанням доменного імені установи.

Для налаштування доступу скористайтеся Інструкцією. 

Якщо доступу немає – просимо повідомити, заповнивши Реєстраційну форму. Найближчим часом співробітники ДНТБ з Вами зв'яжуться для оперативного вирішення проблеми. 

Нагадуємо також, що до кінця поточного року Інститут має і безкоштовний доступ до повнотекстових ресурсів бази ScienceDirect видавницької компанії Elsevier https://www.sciencedirect.com

Шановні колеги, активно користуйтеся нагодою безкоштовно отримати необхідну вам інформацію!

 

09.07.2021

 На засіданні Вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України»  обраний склад комісії з забезпечення внутрішньої якості освіти.         

 

09.07.2021

         На засіданні Вченої ради ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» відбулася видача диплома доктора філософії за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія (222-медицина) Ніколаєву Роману Сергійовичу.

                              

09.07.2021 

             Протягом липня-серпня 2021 року компанія Elsevier проведе серію вебінарів українською та англійською мовами у рамках проєкту «Літня академія Elsevier».

Вебінари будуть присвячені питанням роботи з базами даних ScienceDirect та Scopus, публікації результатів досліджень, підготовці заявок для отримання грантового фінансування.

Інформація про вебінари, можливість переглянути вебінари в записі після їх проведення доступні на навчальній платформі Elsevier Online Training Hub за посиланням: bit.ly/3sanvrj.

Детальніше:  Лист МОН

18.06.2021                                                        ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА НАУКОВЦІВ

18 березня 2021 року Інститут отримав однорічний доступ до повнотекстових ресурсів на платформі ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/ .

На платформі ScienceDirect представлені такі типи наукових видань як: електронні книги Elsevier (eBook), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (handbook),навчальні посібники (Textbook) тощо.

Серед переваг використання платформи ScienceDirect – зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF i HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних та медичний статей на платформах інших видавництв.

Доступ до баз отримано згідно договору між ДУ ІПЕП та Державною науковою технічною бібліотекою за фінансової підтримки Міністерства освіти та науки України.

11.06.2021

Рябцев Р.С. приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Тенденції розвитку клінічної та есперементальної хіріргії
Время: 11 июн. 2021 10:00 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://bayer.zoom.us/j/8493573023
Идентификатор конференции: 849 357 3023

 

Поштова адреса:  Україна , 61002 , м. Харків , вул. Алчевських 10     

Юридична адреса :  Україна , 61002 , м. Харків , вул. Алчевських 10 

Електронна адреса для листування : nauka@ipep.com.ua

Відповідальна особа : к.б.н. Бєлкіна Інна Олегівна