ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії за науковими спеціальностями/спеціалізація відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому (освітньо-науковому) рівні. 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти із спеціальності 091 Біологія (спеціалізація «Ендокринологія» (14.01.14)) та із спеціальності 222 Медицина (спеціалізація «Ендокринологія» (14.01.14)) здійснюється в аспірантурі за очною або заочною формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури з 01 квітня і до 30 травня 2019 року.

 

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10.

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 01 червня по 20 липня 2019 року.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводиться з 11 по 30 серпня 2019 року.

Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури ДУ «ІПЕП НАМНУ» є дійсними протягом календарного року.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, мають право на зарахування з оплатою підготовки.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 30 cерпня 2019 року.

Навчання в аспірантурі починається з 1 вересня 2019 року.

Вступні випробування до аспірантури ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» складаються з іспитів по:

  • спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • англійської мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  • співбесіди для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).