62-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології»

62-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології»

62-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології»

Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення

Науково-практична конференція «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Науково-практична конференція – підсумкова нарада головних позаштатних ендокринологів дев’яти областей України, що закріплені для курації за ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України» «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології

«Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології»

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Сімнадцяті Данилевські читання)