ПІБ пошукувача: Архипкіна Тетяна Леонідівна
Назва дисертаційної роботи: Ендокринне безпліддя при синдромі полікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування
Дата захисту: 20 листопада 2018 р. о 13.00
Науковий керівник(консультант): Караченцев Юрій Іванович
На здобуття наукового ступеня: доктора медичних наук
Спеціальність: 14.01.14 – ендокринологія
Захист у СВР: Д 64.564.01
Автореферат: завантажити
Дисертація: завантажити
Відгуки опонентів д.мед.н. Перцева Н. О.
д.мед.н., доц. Урбанович А.М.
член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., проф. Татарчук Т.Ф.


ПІБ пошукувача: Сазонов Максим Євгенович
Назва дисертаційної роботи: Особливості клініко-морфологічних і прогностичних факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної залози
Дата захисту: 20 листопада 2018 р. о 13.00
Науковий керівник(консультант): Хазієв Вадим Віталійович
На здобуття наукового ступеня: кандидата медичних наук
Спеціальність: 14.01.14 – ендокринологія
Захист у СВР: Д 64.564.01
Автореферат: завантажити
Дисертація: завантажити
Відгуки опонентів д.мед.н.,проф. Гончарова О. А.
д.мед.н., старший науковий співробітник Турчина С. І.


ПІБ пошукувача: Шушляпіна Олена Володимирівна
Назва дисертаційної роботи: Вплив ожиріння на морфофункціональний стан щитоподібної залози та обгрунтування методів лікування поєднаної патології у хворих Пре- та пубертатного віку
Дата захисту: 17 травня 2018 р. о 11.00
Науковий керівник(консультант): Будрейко Олена Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: кандидата медичних наук
Спеціальність: 14.01.14 – ендокринологія
Захист у СВР: Д 64.564.01
Автореферат: завантажити
Дисертація: завантажити
Відгуки опонентів д.мед.н., проф. Хижняк О.О.
д.мед.н., старший науковий співробітник Зелінська Н.Б.


ПІБ пошукувача: Костіцька Ірина Олександрівна
Назва дисертаційної роботи: Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори ризику, механізми розвитку, лікування
Дата захисту: 17 травня 2018 р. о 11.00
Науковий керівник(консультант): Маньковський Борис Микитович
На здобуття наукового ступеня: доктора медичних наук
Спеціальність: 14.01.14 – ендокринологія
Захист у СВР: Д 64.564.01
Автореферат: завантажити
Дисертація: завантажити
Відгуки опонентів д.мед.н., проф. Перцева Н. О.
д.мед.н., доц. Комісаренко Ю.І.
д.мед.н., старший науковий співробітник Тихонова Т.М.


ПІБ пошукувача: Ткачук Олена Юріївна
Назва дисертаційної роботи: Урогенітальна форма діабетичної автономної нейропатії у жінок з цукровим діабетом: особливості діагностики і лікування
Дата захисту: 28 лютого 2018 р. о 13.00
Науковий керівник(консультант): Кравчун Нонна Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: кандидата медичних наук
Спеціальність: 14.01.14 – ендокринологія
Захист у СВР: Д 64.564.01
Автореферат: завантажити
Дисертація: завантажити
Відгуки опонентів д.мед.н., проф. Бобирьова Л.Є.
д.мед.н., проф. Паньків В.І.


ПІБ пошукувача: Місюра Катерина Василівна
Назва дисертаційної роботи: Надлишкова маса тіла і ожиріння: популяційні, клінічні та гормональні особливості, механізми формування метаболічних ускладнень
Дата захисту: 28 лютого 2018 р. о 13.00
Науковий керівник(консультант): Кравчун Нонна Олександрівна
На здобуття наукового ступеня: доктора медичних наук
Спеціальність: 14.01.14 – ендокринологія
Захист у СВР: Д 64.564.01
Автореферат: завантажити
Дисертація: завантажити
Відгуки опонентів д.мед.н., проф. Паньків В.І.
д.мед.н., проф. Журавльова Л.В.
д.мед.н.Турчина С. І.


 

Члени спеціалізованої вченої ради

З 2002 року постановою Президії ВАК України в Інституті створено спеціалізовану вчену раду (Д 64.564.01) з правом приймати до розгляду і проводити захисти дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора та кандидата медичних наук за фахом 14.01.14 – ендокринологія.

Головою спецради є директор інституту член-кореспондент, д-р мед. наук, проф. Ю.І. Караченцев, вчений секретар спецради – канд. біол. наук Ж.А. Лещенко, технічний секретар – Т.С. Гавриш.

За цей час захищено 18 докторських та 47 кандидатських дисертацій.

сайт МОН України

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01

(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 5.03.2019 року № 358, зі змінами до персонального складу спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01 за наказом Міністерства освіти і науки України від 7.05.2019 року № 612)

 • КАРАЧЕНЦЕВ Юрій Іванович – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01, член-кореспондент НАМН України,  професор, доктор медичних наук, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ПОЛТОРАК Вікторія Віталіївна  – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01 професор, доктор медичних наук, завідувач відділу експериментальної ендокринології, завідувач лабораторії патофізіології та медичної генетики ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ЛЕЩЕНКО Жанна Анатоліївна – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01 кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії патофізіології та медичної генетики ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (біологічні науки);
 • АРХИПКІНА Тетяна Леонідівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділення патології статевих залоз ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • БОБИРЬОВА Людмила Єгорівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології з лікувальною фізкультурою та спортивною медициною ВДНЗ «Української медичної стоматологічної академії» МОЗ України, спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • БОНДАРЕНКО Володимир Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділення патології статевих залоз ДУ „Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.  Данилевського НАМН України”, спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ГОНЧАРОВА Ольга Аркадіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ГОРБЕНКО Наталія Іванівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу експериментальної фармакології та токсикології, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (біологічні науки);
 • КРАВЧУН Нонна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • МАЛОВА Наталія Георгіївна, доктор біологічних наук, старший науковий спіробітник, завідувач лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (біологічні науки);
 • МІСЮРА Катерина Василівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • МИКИТЮК Мирослава Ростиславівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • СЕРГІЄНКО Лоріана Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патогістології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14. «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ТИХОНОВА Тетяна Михайлівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, спеціальність 14.01.14. «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ТРЖЕЦИНСЬКИЙ Сергій Дмитрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри фармакології та медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (біологічні науки);
 • ХАЗІЄВ Вадим Віталійович, доктор медичних наук, завідувач відділення хірургічної ендокринології та гінекології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки);
 • ХИЖНЯК Оксана Олегівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу клінічної ендокринології, завідувач відділення вікової ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», спеціальність 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки).

 

Посилання:

Положення про спец Раду

Про затвердження порядку присудження

Про затвердження вимог до оформлення дисертації

Порядок підготовки та подання документів

ПЕРШИЙ ЕТАП

Після закінчення роботи над дисертацією здобувач наукового ступеня подає її до розгляду вченої ради організації, де виконувалась робота. У місячний термін після рекомендації до захисту, висновок організації, де виконувалась робота оформлюється як витяг з протоколу у 2 примірниках і підписується вченим секретарем організації, де виконувалась робота, затверджується заступником з наукової роботи (проректором з наукової роботи) та скріплюється печаткою установи (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня кандидата наук) (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня доктора наук ). У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих зі співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних наук). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

ДРУГИЙ ЕТАП

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 затверджено “Положення про спеціалізовану вчену раду”, у відповідності до якого, встановлений наступний перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.
Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію до попереднього розгляду за наявності наступних документів, які надають аспіранти, докторанти, здобувачі.

Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду в спецраді, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (заява пишеться власною рукою на чистому папері А4, зразок заяви).
Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники).
Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни збобувачем імені) (2 примірники). У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).
Посвідчення про складення кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках).
Витяг з наказу про зарахування до аспірантури засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (2 примірники). У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені і легалізований. Якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально (для іноземців).
Витяги з наказів про зміну наукового керівника, спеціальності (за наявності), засвідчені підписом декана факультету (директора інституту) або їх заступниками з наукової роботи та печаткою факультету (інституту).
Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується вченим секретарем установи та завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта). Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.
До документів додаються:
дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підпиcаний автором на обкладинці (2 примірники);
монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів,семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копіїї наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря установи, де виконувалась робота;
афотреферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук) (2 примірники).
примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступення доктора наук);
компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc (2 примірники);
компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc (2 примірники). При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.
Всі зазначені документи здобувач подає вченому секретарю спецради (за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських 10, кім. 302).

ТРЕТІЙ ЕТАП

Для подачі повідомлення про захист дисертації готуються такі документи:

усі документи, передбачені другим етапом, які подавались на попередній розгляд дисертації;
підписаний висновок комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду (у 2-х примірниках) (вимоги до висновку);
відомості про офіційних опонентів (Додаток 10 до Положення про спеціалізовану вчену раду) за підписом секретаря спеціалізованої вченої ради (у відомостях вказуються 3 публікації за останні 5 років, зразок оформлення) (у 2 примірниках);
повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня на бланку установи, при якій діє спецрада, у 2-х примірниках, за підписом Голови спеціалізованої вченої ради  та печаткою;
на електронну скриньку секретаря спецради – E-mail: Zhanna.Leshchenko@gmail.com здобувачем надсилаються такі документи:
– відсканований оригінал повідомлення у форматі TIFF, PDF або JPG; – текст повідомлення у форматі Word;
– відсканований оригінал квитанції про сплату послуг (з відміткою банку), в якій обов’язково мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові здобувача. У темі електронного листа вказується: «Об’ява», прізвище, ініціали здобувача;

Реквізити банку для оплати: ДІВП видавництво «Педагогічна преса»: р/р 26008000117401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Києва, МФО 300346, ЄДРПОУ 24093064, ПІН 240930626120, СПП 38415994. Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у Спецвипуску газети «Освіта України» (210 грн.)
Повідомлення для розміщення у черговому номері щомісячника Спецвипуск газети «Освіта України» подається здобувачем до 20 числа поточного місяця. У випадку подачі вище зазначених документів після 20 числа поточного місяця, повідомлення буде опубліковане у номері, який вийде місяцем пізніше.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:

Подати на підпис до вченого секретаря копію автореферату дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника.
Підписаний до друку автореферат, тиражувати. У роздрукованих примірниках автореферату поставити підпис вченого секретаря та печатку, розіслати згідно списку розсилки, визначеного спеціалізованою вченою радою. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради (список розсилки автореферату з печаткою поштового відділення на кожній сторінці списку здати вченому секретарю спеціалізованої вченої ради).
Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою інституту) та 2 примірники автореферату необхідно передати в бібліотеку ДУ ІПЕП.
Обов’язково на e-mail: Zhanna.Leshchenko@gmail.com здобувачем надсилаються:
– Автореферат дисертації одним файлом, із зазначенням дати захисту (не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації);
– Відскановані оригінали відгуків офіційних опонентів (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації);
– Примірник дисертації в електронному вигляді (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації).

П’ЯТИЙ ЕТАП

На захист дисертації наукового ступеня здобувач готує:

бюлетені для таємного голосування (форма бюлетеня для таємного голосування);
протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою (2 примірники) (зразок протоколу засідання лічильної комісії);
проект висновку спеціалізованої вченої ради, підписаний членами комісії спеціалізованої вченої ради.

ШОСТИЙ ЕТАП

Після захисту дисертаційної роботи, не менше ніж за місяць, атестаційна справа здобувача (дві окремі папки з документами оформленими згідно вимог МОН України, а саме: опис справи, що подається у МОН України ,опис справи, що залишається в архіві ), подається в ДАК МОН України.