Відділ клінічної ендокринології

Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань

Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань

Дослідження патогенетичних механізмів гетерогенності цукрового діабету, вивчення особливостей еволюції його окремих форм , визначення ролі спадковості, аутоімунітету і факторів навколишнього середовища в поліморфізмі цукрового діабету і у формуванні його поєднаних форм з тиреопатіями , створення моделей успадкування та комплексів генетичних маркерів схильності до ендокринних патологій ,розробка сучасних технологій прогнозування, профілактики і лікування різних форм ендокринопатій та їх ускладнень , виявлення порушень вуглеводного обміну у осіб із факторами ризику.

Відділення вікової ендокринології

Відділення вікової ендокринології

Відділення займається вивченням особливостей клінічного перебігу, діагностики, лікування і профілактики ендокринопатій, у тому числі діабету типу LADA, в різному віці; вивченням та впровадженням сучасних методів лікування пацієнтів з гормонально-активними пухлинами гіпофіза у різних вікових групах.

Відділення патології статевих залоз

Відділення патології статевих залоз

Відділення займається профілактикою, діагностикою та лікуванням розладів репродуктивної системи жіночого та чоловічого організмів.

Хірургічне відділення

Хірургічне відділення

Співробітники хірургічного  відділення займаються дослідженням, розробкою та впровадженням в практичну роботу найновітніших методик для діагностики та хірургічного лікування захворювань ендокринних органів.

Відділ експериментальної фармакології та токсикології

Лабораторія фармакології

Лабораторія фармакології

Лабораторія займається розробкою та вивченням підходів до лікування тиреопатій різного ґенезу. З метою створення нових лікарських засобів проводяться дослідження специфічної активності нових хімічних сполук з потенційною тиреотропною активністю.

Лабораторія токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів

Лабораторія токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів

Пріоритетним напрямком лабораторії є дослідження потенційної токсичності та безпечності лікарських засобів різних фармакологічних груп, обґрунтування їх гігієнічних регламентів у виробничому та навколишньому середовищі.

Лабораторія біохімічних досліджень

Лабораторія біохімічних досліджень

Скринінгові дослідження нових біологічно активних сполук та доклінічне вивчення фармакодинаміки оригінальних хімічних сполук та препаратів синтетичного та рослинного походження для корекції метаболічних та функціональних проявів синдрому інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу.

Відділ експериментальної ендокринології

Лабораторія патофізіології та медичної генетики

Лабораторія патофізіології та медичної генетики

Основними напрямками наукової діяльності лабораторії є дослідження патогенезу цукрового діабету та його ускладнень, створення методології вивчення специфічної дії антидіабетичних препаратів на доклінічній стадії досліджень з розробкою патогенетично обґрунтованих моделей цукрового діабету, з’ясування шляхів реалізації спадкової схильності до цукрового діабету та формування надбаної підвищеної чутливості до діабетогенних чинників шляхом виявлення функціонального значення однонуклеотидних поліморфізмів генів-кандидатів.

           Лабораторія репродуктивної ендокринології

Лабораторія репродуктивної ендокринології

Лабораторія займається фізіологією та патофізіологією чоловічих і жіночих статевих залоз на різних етапах онтогенезу. Наша царина – статеві залози та все, що вони регулюють.

Лабораторія патогістології

Лабораторія патогістології

Дослідження на експериментальних моделях змін органного та тканинного фенотипу як патогенетичної основи ендокринопатій у нащадків матерів, підданих дії негативних чинників навколишнього середовища під час вагітності.

Відділ медичної хімії

Лабораторія синтезу антидіабетичних сполук

Лабораторія синтезу антидіабетичних сполук

Лабораторія займається розробкою способів синтезу та методів хімічної модифікації нових біологічно активних речовин.

Лабораторія синтезу гормоноподібних сполук

Лабораторія синтезу гормоноподібних сполук

Лабораторія працює над розробкою методів синтезу оригінальних органічних сполук для корекції ендокринопатій серед гетероциклічних похідних дикарбонових кислот, амінокислот, стероїдів та флаваноїдів.

Лабораторія аналітичних та фізико-хімічних досліджень

Лабораторія аналітичних та фізико-хімічних досліджень


Лабораторія забезпечує контроль якості всіх зразків синтезованих в Інституті біологічно активних речовин і лікарських форм з ними, які проходять фармакологічні та токсикологічні випробування. Методики тестування розробляються за вимогами Державної фармакопеї України. Для фармацевтичних підприємств створюються методики визначення концентрацій діючих речовин в повітрі робочої зони.

Сектор технології лікарських форм

Сектор технології лікарських форм

Сектор займається розробкою лікарських форм на основі оригінальних сполук для застосування в терапії ендокринних патологій. Надаючи субстанції лікарську форму, можливо досягти необхідної терапевтичної дії.

Iншi пiдроздiли

Відділ наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи

Відділ наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи

Науково-інформаційне забезпечення дослідницьких розробок Інституту та охорону створених об’єктів інтелектуальної власності здійснює відділ наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи.

Лабораторія епідеміології ендокринних захворювань і організації спеціалізованої допомоги

Лабораторія епідеміології ендокринних захворювань і організації спеціалізованої допомоги

Лабораторія є функціональним підрозділом, який реалізує діяльність Інституту як організаційно-методичного ендокринологічного центру Сходу України.

Віварій

Віварій

Головним напрямом роботи підрозділу є надання дослідникам стандартизованих лабораторних тварин