Лабораторія фармакології

Малова Наталія Георгіївна

Завідувач лабораторії фармакології

Малова Наталія Георгіївна

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: ipep_pharma@ukr.net

Лабораторія фармакології була створена у 1928 році. Упродовж всього часу вона залишається центром доклінічних досліджень генериків та нових препаратів, розроблених в Інституті.

Головним сучасним напрямком роботи підрозділу є скринінговий пошук, тестування біологічно активних  сполук, а також розширене вивчення їх специфічної дії. Протягом останніх років у лабораторії проводяться пріоритетні дослідження синтезованих в інституті оригінальних хімічних сполук з тиреостатичною  та тиреоїдстимулюючою активністю, що є вкрай актуальною проблемою, оскільки сьогодні в Україні патологія тиреоїдної системи є достатньо розповсюдженою. У світовій  фармацевтичній практиці дослідження впливу такого типу сполук на тиреоїдну функцію щитовидної залози (ЩЗ) не проводились, дані розробки носять пріоритетний характер та мають світову новизну.

В останні роки в лабораторії фармакології, сумісно зі співробітниками Інституту кріобіології та кріомедицини, інтенсивно розробляється  сучасний напрямок  досліджень з відновлення функціональної активності ЩЗ за допомогою кріоконсервованих біопрепаратів ембріофетоплаценарного комплексу. Визначена перспективність обраних підходів до відновлення функції ЩЗ та корекції супутніх розладів, що виникають на тлі гіпотиреозу. Окрім того, одним з напрямків роботи лабораторії є вивчення проблем фармакологічної коррекції порушень репродуктивної системи, в тому числі - дослідження гонадотоксичності лікарських препаратів.

В лабораторії працюють кваліфіковані у галузі фармакології та токсикології співробітники, які володіють сучасними методологічними підходами. Результати наукових досліджень останнього десятиріччя знайшли відображення в більш  ніж 700 публікаціях, отримано 35 охоронних документів, проведено скринінгове тестування понад 380 нових хімічних сполук з очікуваною специфічною антитиреоїдною, тиреоїдстимулюючою та цукрознижуючою активністю. Розроблені співробітниками лабораторії методичні рекомендації по доклінічному вивченню тиреостатичних та тиреоїдстимулюючих засобів є головним документом для вивчення специфічної дії вказаних сполук в Україні. Лабораторія внесена до реєстру акредитованих для проведення доклінічних досліджень нових препаратів, у зв'язку з чим на її базі проводиться значний об'єм госпдоговірних робіт.