Лабораторія фармакології

Малова Наталія Георгіївна

Завідуюча лабораторією фармакології

Малова Наталія Георгіївна

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Лабораторія фармакології була створена у 1928 році. У продовж цього часу вона залишається центром доклінічних досліджень генериків та нових препаратів, розроблених в Інституті.

Головним сучасним напрямком роботи підрозділу є скринінговий пошук, тестування біологічно активних  сполук з тиреотропною активністю, а також розширене вивчення їх специфічної дії. Протягом останніх років у лабораторії проводяться пріоритетні дослідження синтезованих в інституті оригінальних хімічних сполук з тиреостатичною  та тиреоїдстимулюючою активністю, що є вкрай актуальною проблемою, оскільки сьогодні в Україні патологія тиреоїдної системи є достатньо розповсюдженою ендокриннопатією. У світовій  фармацевтичній практиці дослідження впливу такого типу сполук на тиреоїдну функцію щитовидної залози (ЩЗ) не проводились, дані розробки носять пріоритетний характер та мають світову новизну.

В останні роки в лабораторії фармакології сумісно з співробітниками Інституту кріобіології та кріомедицини, інтенсивно розробляється  сучасний напрямок  досліджень, спрямованих на відновлення функціональної активності ЩЗ за допомогою кріоконсервованих біопрепаратів ембріофетоплаценарного комплексу. Визначена перспективність обраних підходів до відновлення функції ЩЗ та корекції супутніх розладів, що виникають на тлі гіпотиреозу.Окрім того, одним з напрямків роботи лабораторії є вивчення проблем фармакологічної коррекції порушень репродуктивної системи, в тому числі - дослідження гонадотоксичності лікарських препаратів.

В лабораторії працюють кваліфіковані у галузі фармакології та токсикології співробітники, які володіють сучасними методологічними підходами. Результати наукових досліджень останнього десятиріччя знайшли відображення в більш,  ніж 200 публікаціях, отримано 35 охоронних документів, проведено скринінгове тестування понад 380 нових хімічних сполук з очікуваною специфічною антитиреоїдною, тиреоїдстимулюючою та цукрознижуючою активністю. Розроблені в лабораторії методичні рекомендації по доклінічному вивченню тиреостатичних та тиреоїдстимулюючих засобів, що надруковані у 2001 р., є головним документом для вивчення специфічної дії вказаних сполук в Україні. Лабораторія внесена до реєстру акредитованих для проведення доклінічних досліджень нових препаратів, у зв'язку з чим на її базі проводиться значний об'єм госпдоговірних робіт.