Лабораторія фармакології

Малова Наталія Георгіївна

Завідувач

Малова Наталія Георгіївна

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: ipep_pharma@ukr.net

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  •  скринінг нових біологічно активних сполук;
  • експериментальне вивчення та оцінка впливу біологічно активних сполук (біопрепаратів та препаратів синтетичного походження) на функціональну активність щитоподібної залози при тиреопатіях різного ґенезу та пов’язані з ними метаболічні розлади у опорно-руховому апараті, імунній, серцево-судинній та репродуктивній системах за умов різного рівня тиреоїдних гормонів;
  •  доклінічне вивчення оригінальних хімічних сполук та біопрепаратів, що можуть розглядатися як потенційні лікарські засоби для корекції функціональних розладів щитоподібної залози та пов’язаних з тиреопатіями метаболічних порушень;
  • доклінічні дослідження специфічної дії, хронічної та субхронічної токсичності інших потенційних лікарських засобів;
  • обґрунтування напрямків гендерно-специфічної профілактики та терапії тиреопатій різного генезу.

 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

У лабораторії тривалий час проводиться вивчення впливу біологічно активних сполук різного походження на функціональний стан щитовидної залози при гіпо- та гіпертиреозі та АІТ і пов’язані з тиреопатіями метаболічні розлади у опорно-руховому апараті, імунній, серцево-судинній та репродуктивній системі за умов надлишку та дефіциту тиреоїдних гормонів.

Проведено скринінгове тестування на специфічну тиреотропну активність більш ніж 150 нових синтезованих в ІПЕП біологічно активних сполук. В результаті досліджень виявлено ряд високоактивних малотоксичних сполук з тиреостатичною, тиреоїдстимулюючою та імуномодулюючою активністю, які в перспективі можуть роздивлятися як потенційні  нешкідливі лікарські засоби нового покоління.

Експериментально обґрунтовано доцільність застосування біопрепаратів ембриофетоплацентарного комплексу в комплексній терапії гіпотиреозу та аутоімунного тиреоїдиту. На способи корекції тиреоїдної недостатності за допомогою біопрепаратів отримано 3 патенти України.

Доведено перспективність подальшого вивчення оригінальної хімічної сполуки з тиреоїдстимулюючою активністю і плейотропною дією як потенційного препарату для відновлення функції щитовидної залози при корекції гіпотиреозу. На біологічно активну субстанцію отримано 2 патенти України.

Встановлено статеві особливості змін у гістоструктурі і функції щитовидної залози при створенні експериментальної моделі мерказолілового гіпотиреозу у щурів.  

 

yes               Наші публікації (2015-2019) 

yes               Наші публікації (2020)