Лабораторія біохімічних досліджень

Горбенко Наталія Іванівна

Завідувач лабораторії

Горбенко Наталія Іванівна

Доктор біологічних наук, професор

E-mail:    gorbenkonat58@ukr.net

            Лабораторія біохімічних досліджень створена в 2006 р. на базі відділу біохімії гормонів, засновником і керівником якої (1931–1960 рр.) був видатний вчений-біохімік д-р біол. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, засл. діяч науки УРСР, лауреат премії ім. О. В. Палладіна Утевський Арон Михайлович. Від 1961 до 1974 рр. лабораторією біохімії гормонів керувала канд. біол. наук Осинська Валерія Оттівна. У 1978 р. лабораторія була реорганізована в лабораторію біохімії ендокринних захворювань (керівники: д-р мед. наук Ром-Богуславська Олена Семенівна у 1978–1998 рр., д-р біол. наук Бондаренко Людмила Олександрівна у 1998–2000 рр.); у 2001 р. – перейменована в лабораторію біохімічних та імунологічних досліджень (завідувач – д-р біол. наук Колодуб Фелікс Аркадійович, з 2004 р. – канд. біол. наук Карпенко Ніна Олексіївна). У 2006 р. лабораторія біохімічних досліджень увійшла до складу відділу експериментальної фармакології та токсикології під керівництвом д-ра біол. наук, проф. Горбенко Наталії Іванівни.
            На даний час в лабораторії працюють 1 провідний, 2 старших, 1 науковий та 1 молодший наукові співробітники, 1 лаборант.
Лабораторія внесена до реєстру баз, акредитованих на проведення доклінічних досліджень нових препаратів ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», ТОВ “Фармацевтична компанія «Здоров’я» та ПРАТ «Фармацевтична фірма «ДАРНИЦЯ» (Україна).
             У 2010 р. за участю Горбенко Н. І. була проведена робота із впровадження результатів доклінічного дослідження розробленого в Інституті антидіабетичного препарату Фенсукцинал у промислове виробництво ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», укладено ліцензійний договір.
                                               ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  •  проведення скринінгових досліджень нових біологічно активних сполук;
  •  розробка методичних підходів для оцінки впливу біологічно активних сполук на інсулінорезистентність та пов’язані з нею біохімічні і гемодинамічні чинники ризику серцево-судинних захворювань за умов різної забезпеченості організму естрогенами;
  •  вивчення впливу препаратів синтетичного та рослинного походження на метаболічні та функціональні прояви синдрому інсулінорезистентності різного ґенезу за умов гіпоестрогеніі;
  •  розробка та дослідження селективних модуляторів естрогенових рецепторів, які позитивно впливають на мітохондріальну функцію в серці та судинах;
  •  дослідження ролі оксидативного і нітрозивного стресу, мітохондріальної дисфункції, порушень вуглеводного і ліпідного обміну, а також прокоагулянтного стану в розвитку серцево-судинної патології за умов метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу;
  •  визначення біохімічних та функціональних порушень в серці, індукованих інсулінорезистентністю у сполученні з дефіцитом естрогенів;
  •  проведення доклінічного вивчення фармакодинаміки оригінальних хімічних сполук та препаратів для корекції метаболічних проявів синдрому інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу;
  •  визначення статевих особливостей біохімічних та функціональних порушень у серцево-судинній системі за умов цукрового діабету;
  •  обґрунтування напрямків гендерно-специфічної профілактики та терапії діабетичної кардіоваскулярної патології;
  •  доклінічні дослідження хронічної токсичності потенційних лікарських засобів.

                                                ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
               У лабораторії розроблено методичні підходи для оцінки впливу біологічно активних сполук на інсулінорезистентність і пов’язані з нею біохімічні та гемодинамічні фактори ризику серцево-судинних захворювань за умов різної забезпеченості організму естрогенами.
Експериментально обґрунтовано доцільність застосування природного антиоксиданту кверцетину та амінокислоти таурину для профілактики і лікування основних складових метаболічного синдрому на стадії предіабету та цукрового діабету.
Доведено перспективність подальшого вивчення оригінального сполуки, що модулює дію естрогенових рецепторів, як потенційного препарату для корекції проявів постменопаузального метаболічного синдрому.
Встановлено статеві особливості метаболічних та обумовлених ними функціональних порушень серцево-судинної системи за умов цукрового діабету 2 типу.

 yes             Публікації лабораторії(2015-2019)

 yes              Публікації лабораторії (2020)

yes              Сторінка керівника