Лабораторія біохімічних досліджень

Горбенко Наталія Іванівна

Завідувач лабораторії

Горбенко Наталія Іванівна

Доктор біологічних наук, професор

E-mail:    gorbenkonat58@ukr.net

Загальна інформація

Лабораторія біохімічних досліджень створена в 2006 році на базі відділу біохімії гормонів, засновником якої був видатний вчений-біохімік доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, лауреат премії ім. А.В. Паладіна Утевский Арон Михайлович (1931-1960 рр.). З 1961 по 1974 рр. лабораторією біохімії гормонів керувала канд. біол. наук Осінська Валерія Оттовна. У 1978 році лабораторія була реорганізована в лабораторію біохімії ендокринних захворювань (керівник – д-р мед. наук Ром-Бугославска Олена Семенівна 1978-1998 рр.; д-р біол. наук Бондаренко Людмила Олександрівна 1998-2000 р.). З 2001 року перейменована в лабораторію біохімічних і імунологічних досліджень (завідувач – д-р біол. наук Колодуб Фелікс Аркадійович; з 2004 року - канд. біол. наук Карпенко Ніна Олексіївна). У 2006 році лабораторія біохімічних досліджень увійшла до складу відділу експериментальної фармакології і токсикології під керівництвом доктора біологічних наук Горбенко Наталії Іванівни. На цей час в лабораторії працюють 2 ст. наук. співроб, 1 наук. співроб., 3 лаборанти.

Участь у доклінічних дослідженнях

Лабораторія внесена до реєстру баз, акредитованих для проведення доклінічних досліджень нових препаратів ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я” та ПРАТ «Фармацевтична фірма «ДАРНИЦЯ» (Україна).

В 2010 році за участю Горбенко Н.І. була розпочата робота по впровадженню результатів доклінічного дослідження антидіабетичного препарату фенсукцинал в промислове виробництво на ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

Основні напрямки наукової діяльності:

  • проведення скринінгових досліджень нових біологічно активних сполук;
  • розробка методичних підходів для оцінки впливу біологічно активних сполук на інсулінорезистентність та пов'язані з нею біохімічні і гемодинамічні чинники ризику серцево-судинних захворювань в умовах різної забезпеченості організму естрогенами;
  • вивчення впливу препаратів синтетичного та рослинного походження на метаболічні та функціональні прояви синдрому інсулінорезистентності різного ґенезу в умовах гіпоестрогеніі;
  • розробка селективних модуляторів естрогенних рецепторів, які позитивно впливають на мітохондріальну функцію в серці та судинах;
  • дослідження ролі оксидативного і нітрозивного стресу, мітохондріальної дисфункції, порушень вуглеводного і ліпідного обміну, а також прокоагулянтного стану в розвитку серцево-судинної патології, за умов метаболічного синдрому та цукрового діабету;
  • визначення біохімічних та функціональних порушень в серці, індукованих інсулінорезистентністю у сполученні з дефіцитом естрогенів;
  • проведення доклінічного вивчення фармакодинаміки оригінальних хімічних сполук та препаратів для корекції метаболічних проявів синдрому інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу;
  • доклінічні дослідження хронічної токсичності потенційних лікарських засобів.

Основні досягнення:

У лабораторії розроблено методичні підходи для оцінки впливу біологічно активних сполук на інсулінорезистентність і пов'язані з нею біохімічні та гемодинамічні фактори ризику серцево-судинних захворювань в умовах різної забезпеченості організму естрогенами.

Експериментально обґрунтовано доцільність застосування природного антиоксиданту кверцетину та амінокислоти – таурину для профілактики і лікування основних складових метаболічного синдрому на стадії переддіабету і цукрового діабету.

Доведено перспективність подальшого вивчення оригінального сполуки, моделюючої дію естрогенових рецепторів, як потенційного препарату для корекції проявів постменопаузального метаболічного синдрому.

Встановлено особливості розвитку мітохондріальної дисфункції кардіоміоцитів, ендотеліальної дисфункції за показниками оксидативного, нітрозивного стресу, гемоксигеназної активності, стану імунної системи та гемостазу за умов глюкометаболічних порушень, що дозволить обґрунтувати нові напрямки гендерно-специфічної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань у хворих на ЦД 2 типу.

Публікації та доповіді

Результати, отриманих співробітниками лабораторії за останні роки, знайшли відображення в 40 публікаціях, у тому числі 2 патентах Російської федерації та 3 патентах України, були представлені на з'їздах Європейської Асоціації з вивчення цукрового діабету (Копенгаген, Данія, 2006 р.; Амстердам, Нідерланди, 2007 р.; Відень, Австрія, 2009 р.), на з’їздах «Діабет та серцево-судинні захворювання» (Мюнхен, Німеччина, 2011 р.; Прага, Чехія, 2013 р.; Мілан, Італія, 2014 р.; Мюнхен, Німеччина, 2015 р.), а також отримали першу, другу і третю премії ім. В.Я. Данилевського в 2007, 2008 і 2009 роках і першу премію на III Міжнародній конференції молодих вчених (Харків, 2008 г.).

Обладнання лабораторії

Лабораторія має достатньо матеріальних ресурсів та обладнання для виконання досліджень. В наявності є спектрофотометр Shimadzu UV‑1800 (Японія), ферментативний аналізатор глюкози “Ексан – Г” (Литва), центрифуга с охолодженням Sigma 3-30K (Німеччина) та мультицентрифуга СМ-6 (Росія), автоматичні дозатори Biohit (Швеція), ваги торсійні ВТ-500 та електронні Scout Pro SPU 202 “OHAUS” (Сполучені Штати Америки), рН-метр рН-150 МI, термостат та ін.

Персональна сторінка Горбенко Наталії Іванівни