Відділ клінічної ендокринології

Поліклініка

Поліклініка

Консультативна поліклініка Інституту є структурним підрозділом клініки, який надає спеціалізовану консультативну допомогу хворим з ендокринною патологією, проводить профілактичну роботу серед населення з метою раннього виявлення ендокринопатій, впроваджує нові методи діагностики і лікування.

Kонсультативна поліклініка Інституту – потужний ендокринологічний заклад на 80 тис. відвідувань на рік - вагома складова системи спеціалізованої допомоги населенню України та Харківської області.

1-е ендокринологічне відділення

1-е ендокринологічне відділення

За якісною висококваліфікованою ендокринологічною допомогою до 1-го ендокринологічного відділення щорічно звертається  близько 1500 пацієнтів  з усієї України та іноземців. Спеціалізована стаціонарна допомога надається згідно клінічних світових (міжнародних) рекомендацій та заснована на принципах доказової медицини. Відділення має багаторічну історію і власну ендокринологічну школу.

2-е ендокринологічне відділення

2-е ендокринологічне відділення

Проводиться діагностика та лікування цукрового діабету 1 та 2 типів, нецукрового діабету, метаболічного синдрому, нейроендокринного ожиріння, патології щитоподібної залози, порушень функції надниркових залоз та розладів гипотоламо-гіпофізарної  системи, у тому числі акромегалії та синдрому гіперпролактинемії пухлинного ґенезу.

Відділення хірургічної ендокрінології та гінекології

Відділення хірургічної ендокринології та гінекології

У відділенні хірургічної ендокринології та гінекології щорічно лікується біля 2000 хворих, виконується більше 1000 оперативних втручань з приводу захворювань щитоподібної та паращитоподібної залоз, патології надниркових та статевих залоз. Втручання виконуються з використанням сучасної техніки, що дозволяє значно поліпшити результати лікування.

Відділення анестезіології з палатою інтенсивної терапії

Відділення анестезіології з палатою інтенсивної терапії

Анестезіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії оснащено сучасною медичною апаратурою та повним медичним забезпеченням.

Діагностичні підрозділи

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія Інституту за рік виконує більше 200000 загальноклінічних, біохімічних, імунологічних, гормональних і цитологічних досліджень.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Патологоанатомічна лабораторія

 

У лабораторії провпроводиться гістологічна діагностика патологічних процесів щитовидної та паращитовидної залоз, надниркових залоз, статевих залоз та ендометрію та появи пухлин.

Кабінет УЗД та рентгенодіагностики

Кабінет УЗД та рентгенодіагностики

Основним напрямком роботи є оцінка стану залоз внутрішньої секреції та кістково-суглобового апарату при ендокринних захворюваннях.

Кабінет функціональної діагностики

Кабінет функціональної діагностики

У кабінеті виконуються: електрокардіографічне обстеження (ЕКГ) в спокої, а також з фізичними і медикаментозними навантаженнями, холтеровське моніторування ЕКГ та артеріального тиску ; реографічне дослідження судин кінцівок

Кабінет стоматології

Кабінет стоматології

Стоматологічний кабінет у клініці організовано у 1991 році. Основним завданням є надання стоматологічної допомоги хворим клініки з терапевтичною і хірургічною патологією.

Фізіотерапевтичне відділення

Фізіотерапевтичне відділення

Основними напрямками роботи відділення є лікування судинних та неврологічних ускладнень цукрового діабету 1 та 2 типів, гіпотиреозу, ожиріння та подіатрична допомога хворим з ендокринопатіями.