Починаючи з 50-х років ХХ сторіччя Інститут плідно співпрацює з кафедрами вищих навчальних медичних закладів міста Харкова. На кафедрі ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України навчальний процес відбувається на базі клініки і консультативної поліклініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Арсенал лікувально-діагностичного забезпечення Інституту використовується не тільки для учбового процесу, але і для наукових досліджень. Для госпіталізації хворих кафедра займає до 15 % ліжкового фонду клініки Інституту, що необхідно для забезпечення учбового процесу та виконання наукової роботи на високому сучасному рівні.

Щорічно на кафедрі проводиться близько 12-15 циклів, на яких навчається близько 350 курсантів.  Під керівництвом чл.-кор. НАМНУ, Заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора Караченцева Ю. І. співробітники кафедри спрямовують свою діяльність на відпрацьовування напрямків та нових підходів щодо поліпшення ендокринологічної служби в Україні, підвищення професійного рівня фахівців-ендокринологів і дитячих ендокринологів та поглиблення знань терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів з питань ендокринології та дитячої ендокринології.

 

Кафедра внутрішньої медицини

Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології