ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» – одна з найстаріших наукових установ ендокринологічного профілю не лише України,  але й усього світу (установу засновано у 1919 році). Інститут відіграв важливу роль у становленні експериментальної та клінічної ендокринології в СРСР та Україні. В червні 1927 року при Інституті було відкрито першу в Україні і одну з перших в Європі Ендокринологічну клініку.

За всю історію існування Інституту створено, випробувано і впроваджено в практику охорони здоров’я 123 оригінальні  лікарські засоби, синтезовано 173 біологічно активні сполуки. У клініці Інституту проведено понад 52 000 операцій на щитовидній, паращитовидній, статевих,  надниркових залозах; проліковано  більше 100 000 хворих на різні ендокринопатії та їх ускладнення.

Нині Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» – сучасний багатопрофільний науковий центр, значущість і авторитет якого у вирішенні фундаментальних і прикладних питань медичної хімії, біології та практичної медицини є очевидним і безперечним.

Основні напрямки наукових досліджень Інституту сучасні й актуальні, до них належать:

Усі сфери наукових досліджень Інституту відповідають такому пріоритетному напряму розвитку науки і техніки як «Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань».

Крім того напрямками і завданнями Інституту є:

В Інституті працює Ендокринологічна клініка на 140 ліжко-місць та  консультативна поліклініка, які  на сьогодні є вагомими складовими системи спеціалізованої ендокринологічної допомоги в Україні.

У клініці щороку лікуються близько 4 тисяч хворих, переважно з патологією середнього і важкого ступеня; в консультативній поліклініці обслуговується 20 тисяч жителів України, ближнього і далекого зарубіжжя. У 2016 році клініку акредитовано на вищу категорію, на її базі проводяться клінічні випробування нових лікарських засобів, у тому числі й міжнародні багатоцентрові дослідження.

Тільки за останні 5 років в Інституті виконано 46 НДР, які мають пріоритетність і актуальність на світовому рівні.

 

В рамках міжнародного співробітництва Інституту налагоджено зв’язки із координаційними центрами програми Європейського союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» в Україні та Польщі, що надає можливості використання міжнародних та національних фондів країн ЄС для  Інституту.

Інститут – єдиний в Україні науковий медичний заклад ендокринологічного профілю, структура якого дозволяє відтворювати всі ланки досліджень від теоретичного обґрунтування, синтезу нових сполук, вивчення їх структури і властивостей, біологічної активності, розробки нормативно-технічної документації, доклінічних випробувань, санітарно-гігієнічного регламентування речовин, клінічних випробувань створених лікарських форм препаратів до вдосконалення і розробки нових патогенетично обѓрунтованих методів профілактики, діагностики і лікування ендокринопатій та впровадження своїх розробок у практику охорони здоров’я.

Інститутом реалізовано розробку антидіабетичного засобу «Фенсукцинал» за ліцензійним договором з ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» – єдиного вітчизняного антидіабетичного препарату за останнє десятиріччя. На етапі різного ступеня готовності знаходяться ще  10 сполук різного спектру дії. Їх впровадження у виробництво може стати основою для розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості.

За результатами роботи Інституту тільки за останні 5 років розроблено понад 20 методичних рекомендацій та інформаційних листів, запропоновано понад 36 нововведень та 37 нових технологій, розроблено та впроваджено в практичну охорону здоров’я майже 80 нових та модернізованих методів профілактики, діагностики та лікування.

Інститут є власником  понад 200 патентів України, 13 патентів зарубіжних країн.

Науковцями  Інституту захищено 10 докторських і більше 50 кандидатських дисертацій за спеціальностями: ендокринологія, хірургія, акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, фізіологія  людини і тварин, органічна хімія, гігієна та професійна патологія, технологія ліків, організація фармацевтичної справи.

У 2016 році подовжено статус Інституту як установи, що внесена до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво № 02155 Серія НВ від 12.05.16 р.).

Отримано ліцензію МОН України на здійснення освітньої діяльності (вища освіта) (Наказ МОН України від 21.10.16 р. № 146л).

Інститут акредитовано на право розробки та обґрунтування проектів гігієнічних нормативів (ГДК, ОБРВ) лікарськлікарських засобів, напівпродуктів їх синтезу та інших хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі з розробкою токсиколого-гігієнічних паспортів, розробкою та впровадженням хімічних методів контролю гігієнічних нормативів                   (свідоцтво Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України      № 143 від 29.06.16 р.).