До уваги пацієнтів!
У зв’язку з обмеженим режимом роботи клініки Інституту, що викликано оголошеним в Україні карантином по протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19, створена група для забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги із залученням найдосвідченіших керівників клінічних підрозділів.
В клініці і поліклініці інституту продовжує здійснюватися надання високоспеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам з ендокринною патологією. Консультації проводяться лікарями вищої категорії, докторами і кандидатами медичних наук, професорами з різних галузей ендокринології.
Звертатися за телефонами 0664303975 та 0689245623 з 900 до 1600 або на сайт інституту.

Соматотропна недостатність (гіпофізарний нанізм, низькорослість, карликовість) –  гетерогенна група захворювань, основним клінічним проявом яких є патологічна затримка росту, зумовлена порушенням секреції або дії соматотропного гормону.

Основний клінічний прояв соматотропної недостатностіі – патологічна затримка росту. Затримка росту при дефіциті гормону росту має пропорційний характер. У випадку вродженого варіанту дефект росту виникає з раннього віку, тоді як варіант набутої недостатності – з моменту розвитку патологічного процесу. Для пацієнтів з дефіцитом гормону росту характерний лицьовий дизморфізм – переважання мозкового черепу над лицьовим, що імітує гідроцефальний синдром. При супутньому дефіциті інших гормонів аденогіпофіза мають місце клінічні прояви гіпотиреозу, гіпокортицизму, гіпогонадизму, нецукрового діабету.

Діагностичний алгоритм для виявлення соматотропної недостатності складається з декількох послідовних етапів:

Дане захворювання є мультифакторним, що потребує детального лабораторного та інструментального обстеження з індивідуалізованим підходом до кожного пацієнта, з цією метою на базі Інституту відкрито Центр, в якому хворі на цю важку патологію отримують комплексну медичну допомогу на сучасному світовому рівні.