ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Цукровий діабет – ендокринно-обмінне захворювання, яке характеризується порушенням вуглеводного обміну з синдромом гіперглікемії (підвищеним рівнем глюкози крові), що обумовлений абсолютною чи відносною недостатністю та/або неефективністю ендогенного (власного) інсуліну.

Надлишок глюкози в крові призводить до порушення усіх видів обміну в організмі, що тягне за собою ураження нервових закінчень (нейропатія), судин (макро-, мікроангіопатія), очей (ретинопатія, макулопатія), нирок (нефропатія), тощо.

Цукровий діабет 1 типу розвивається внаслідок аутоімунної деструкції (руйнування) β-клітин підшлункової залози, що обумовлює розвиток абсолютної інсулінової недостатності. Цукровий діабет 1 типу найчастіше розвивається у дитячому та молодому віці і потребує замісної терапії препаратами інсуліну.

Цукровий діабет 2 типу є наслідком дефекту секреції інсуліну та обумовлений інсулінорезистентністю (підвищеним рівнем інсуліну крові на фоні високих рівнів глюкози крові). Це найпоширеніша форма цукрового діабету. Найчастіше виявляється у зрілому та похилому віці, у осіб з надлишковою масою тіла або ожирінням. Частіше цукровий діабет 2 типу розвивається поступово і повільно прогресує протягом декількох років. Класичні симптоми, обумовлені гіперглікемією і дефіцитом інсуліну, маніфестують досить пізно і можуть поєднуватися з симптомами вже наявних ускладнень цукрового діабету (зниження зору, неврологічні симптоми, симптоми ішемічної хвороби серця, виразкові ураження нижніх кінцівок тощо). Нерідко цукровий діабет 2 типу протікає безсимптомно і виявляється при диспансеризації. Ця форма діабету потребує лікування таблетованими цукрознижуючими препаратами, та у випадку їх неефективності, розгляду питання про додавання до схеми лікування препаратів інсуліну (інсулінозалежний цукровий діабет).

Цукровий діабет MODY – цукровий діабет дорослого типу у молоді. Від виявляється у 10% дітей з вперше виявленим цукровий діабетом.

Цукровий діабет LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) – повільно прогресуючий цукровий діабет 1 типу. У дорослих пацієнтів можливий повільний розвиток абсолютної інсулінової недостатності, коли залишкова секреція інсуліну зберігається протягом тривалого часу. Клінічна картина захворювання у хворих LADA типова для цукрового діабету 2 типу: протягом 1-4 років компенсація вуглеводного обміну досягається за допомогою режиму харчування та/або таблетованими цукрознижуючими препаратами. Потім розвивається інсулінозалежність. Для LADA характерні наступні ознаки: вік дебюта зазвичай старше 35 років, нормальна або знижена маса тіла. Віявляються маркери цукрового діабету 1 типу: низький рівень С-пептиду, аутоантитіла до β-клітин-ICA  та/або GAD.