Центр ранньої діагностики та лікування різних форм полінейропатії

Завідуюча відділом

Завідувач відділу

Романова Ірина Петрівна

завідувач І терапевтичного відділення, лікар вищої категорії

E-mail: ms.romanova68@ gmail.com

Контактна інформація: Адреса: 61070, м. Харків, Київський район,
вул. Михайла Гуревича ,16, Ендокринологічна клініка.

Контактні телефони: +38 (057) 315 11 88; +38 (057) 315 44 56

Романова Ірина Петрівна – к.мед.н., завідувач І терапевтичного відділення, лікар-ендокринолог вищої категорії

Куріло Ольга Дмитрівна – кардіолог та лікар функціональної діагностики, лікар вищої категорії

Козакова Олена Валеріївна – завідувач фізіотерапевтичного відділення, лікар вищої категорії

Росщупкіна Тетяна Миколаївна  – невропатолог, лікар вищої категорії,

Напрями діяльності центру:

  • діагностика, диференціальна діагностика, профілактика і лікування різних форм полінейропатії

У центрі ранньої діагностики та лікування різних форм полінейропатії проводяться:

  • визначення наявності дистальної полінейропатії стандартними методиками (оцінка стану всіх видів чутливості: больової, температурної, тактильної, вібраційної, пропріоцептивної);
  • оцінка інтенсивності болю за допомогою сучасних шкал і опитувальників;
  • діагностика моторних порушень (оцінка стандартних рефлексів);
  • діагностика і диференціальна діагностика автономної нейропатії (оцінка стану вегетативної функції);
  • оцінка стану макросудин нижніх кінцівок;
  • діагностика і лікування в подологічному кабінеті: плановий огляд подологом стопи та взуття; профілактична обробка стопи, видалення гіперкератозів, корекція росту нігтів, лікування грибкових уражень, тріщин, поверхневих виразок і т.д;
  • призначення адекватної етіо-патогенетичної й ефективної симптоматичної терапії;
  • навчання пацієнтів та членів їхніх сімей стосовно профілактики розвитку синдрому діабетичної стопи.