ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» – одна із старіших наукових установ не тільки України, й усього світу (установу засновано в 1919 р.). Інститут відіграв важливу роль у становленні експериментальної та клінічної ендокринології в СРСР та Україні. В червні 1927 року в інституті була відкрита перша на Україні і одна з перших в Європі ендокринологічна клініка.

За всю історію існування Інституту створено, вивчено і впроваджено в практику охорони здоровя 123 оригінальних  лікарських засоби, синтезовано 173 біологічно активні сполуки. У клініці Інституту проведено понад 52 000 операцій на щитовидній, паращитовидній, статевих залозах, наднирниках та проліковано 100 000 хворих на різні ендокринопатії та їх ускладнення.

Нині Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» – сучасний багатопрофільний науковий центр, значущість і авторитет якого у вивченні фундаментальних і прикладних питань медичної хімії, біології та практичної медицини є очевидним і безперечним.

Основні напрямки наукових досліджень Інституту сучасні й актуальні:

Всі сфери наукових досліджень Інституту відповідають такому пріоритетному напряму розвитку науки і техніки як «Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань».

Крім того напрямками і завданнями Інституту є також:

В Інституті працює ендокринологічна клініка на 140 ліжко-місць, яка була організована першою в колишньому СРСР та другою в Європі такого профілю.

Клініка та її підрозділ консультативна поліклініка є вагомими складовими системи спеціалізованої ендокринологічної допомоги в Україні.

У клініці щорічно лікуються близько 4 тисяч хворих переважно з патологією середнього і важкого ступеню, в консультативній поліклініці обслуговується 20 тисяч жителів України, ближнього і далекого зарубіжжя. Клініка акредитована в 2016 році на вищу категорію, на її базі проводяться клінічні випробування нових лікарських засобів, у тому числі й міжнародні багато центрові дослідження.

Тільки за останні п’ять років в Інституті виконано 46 науково-дослідних робіт.

Усі наукові дослідження, проведені за звітний період, мають пріоритетність і актуальність на світовому рівні.

Для розширення міжнародного співробітництва Інституту налагоджено зв’язки із координаційними центрами програми «Горизонт 2020» в Україні та Польщі.

Все вищенаведене свідчить про існування можливостей використання міжнародних та національних фондів країн ЄС для ДУ «ІПЕП».

Інститут – єдиний в Україні науковий медичний заклад ендокринологічного профілю, структура якого дозволяє відтворювати всі ланки досліджень від теоретичного обґрунтування, синтезу нових сполук, вивчення їх структури і властивостей, біологічної активності, розробки нормативно-технічної документації, доклінічних випробувань, санітарно-гігієнічного регламентування речовин, клінічних випробувань створених лікарських форм препаратів до вдосконалення і розробки нових патогенетично обѓрунтованих методів профілактики, діагностики і лікування ендокринопатій та впровадження своїх розробок у практику охорони здоров’я.

Інститут реалізував розробку антидіабетичного засобу «фенсукцинал» за ліцензійним договором з ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» – єдиного вітчизняного анти діабетичного препарату за останнє десятиріччя. На етапі різного ступеня готовності ще до 10 препаратів різного спектру дії. Їх впровадження у виробництво може стати основою для розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості.

За результатами роботи Інституту тільки за останні 5 років розроблено понад 20 методичних рекомендацій та інформаційних листів, запропоновано понад 30 нововведень та 37 нових технологій, розроблено та впроваджено в практичну охорону здоров’я майже 80 нових та модернізованих методів профілактики, діагностики та лікування.

За останні роки Інститутом отримано понад 200 патентів України, 13 зарубіжних патентів.

Співробітниками Інституту захищено 10 докторських і більше 50 кандидатських дисертацій за спеціальностями: ендокринологія, хірургія, акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, фізіологія  людини і тварин, органічна хімія, гігієна та професійна патологія, технологія ліків, організація фармацевтичної справи.

У 2016 році подовжено статус Інституту як установи, що внесена до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво №02155 Серія НВ від 12.05.16 р.).

Отримано ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності (вища освіта) (Наказ МОН України від 21.10.16 р. № 146л).

Інститут акредитовано на право розробки та обґрунтування проектів гігієнічних нормативів (ГДК, ОБРВ) лікарських засобів, напівпродуктів їх синтезу та інших хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі з розробкою токсиколого-гігієнічних паспортів, розробкою та впровадженням хімічних методів контролю гігієнічних нормативів, що підтверджується свідоцтвом Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України № 143 від 29.06.16 р.