Нейроендокринологічний центр

Завідувач відділу

Завідувач відділу

Хижняк Оксана Олегівна

д.мед.н., проф., завідувач відділення клінічної ендокринології та вікової ендокринології, лікар-ендокринолог та лікар-ендокринолог дитячий вищої категорії

E-mail: oksana210562@gmail.com

Контактна інформація: Адреса: 61070, м. Харків, Київський район,
вул. Михайла Гуревича ,16, Ендокринологічна клініка

Хижняк Оксана Олегівна – д.мед.н., проф., завідувач відділення клінічної ендокринології та вікової ендокринології, лікар-ендокринолог та лікар-ендокринолог дитячий вищої категорії , +380965798250, +380573151194

Микитюк Мирослава Ростиславівна – д.мед.н., заступник директора з наукової роботи, проф., лікар-ендокринолог вищої категорії,+380674382425, +380573151188

Манська Катерина Геннадіївна – к.мед.н.,молодший науковий співробітник відділення вікової ендокринології, лікар-ендокринолог вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики вищої категорії, +380661264231, +380573151188

Ніколаєв Роман Сергійович – молодший науковий співробітник відділення вікової ендокринології, лікар-ендокринолог другої категорії +380958285235, +380573151188

 

Напрямки діяльності центру:

  • Лікування та динамічне клінічне спостереження за хворими на:
  •  акромегалію та гігантизм;
  •  синдром гіперпролактинемії, у тому числі пролактиноми;
  •  гормонально-неактивні пухлини гіпофіза (інциденталоми);
  • порушення росту, в тому числі гіпофізарний нанізм у дітей та дорослих;
  • передчасне статеве дозрівання у дітей;
  • затримку статевого дозрівання у підлітків;
  • хворобу Іценка-Кушинга;
  • інші рідкісні та генетичні захворювання (синдром Прадера-Віллі, Сільвера-Рассела, Шерешевського-Тернера та ін.).