Центр ранньої діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу

Завідуюча відділом

Завідуюча відділом

Кравчун Нонна Олександрівна

д.м.н., проф. заступник директора з наукової роботи, завідуюча відділенням фармакотерапії ендокринних захворювань

Контактна інформація: Адреса: 61070, м. Харків, Київський район,
вул. Помірки, 27, Ендокринологічна клініка

Кравчун Нонна Олександрівна – д.м.н., проф. заступник директора з наукової роботи, завідуюча відділенням фармакотерапії ендокринних захворювань, +380675773344, -380573154456

Романова Ірина Петрівна – к.м.н., завідуюча І ендокринологічним відділенням, +38 0505764350, +380573154456

Дорош Олена Григорівна – к.м.н., завідуюча консультативною поліклінікою,+38 0663619017, +380577052179

Тяжелова Ольга Володимирівна – завідуюча рентгенологічним кабінетом та кабінетом ультразвукової діагностики, +38 0573151188

Земляніцина Ольга Вячеславівна – к.м.н., старший науковий співробітник відділення фармакотерапії ендокринних захворювань, +380677284597, +380573154456

Напрями діяльності центру:

  • Діагностика, лікування та профілактика неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з інсулінорезистентністю (ожирінням, цукровим діабетом 2 типу).
  • Діагностика, лікування та профілактика серцево-судинних та когнітивних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки.

У центрі ранньої діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу проводиться:

  • діагностика та лікування захворювань, які супроводжуються інсулінорезистентністю (ожиріння, цукровий діабет 2 типу та ін.);
  • діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки на підставі клінічних, біохімічних, імунологічних, гормональних, інструментальних методів обстеження (ультразвукове дослідження з еластографією);
  • діагностика стадій неалкогольної жирової хвороби печінки, визначення початкових ознак фіброзу печінкової тканин на підставі клінічних, біохімічних, інструментальних методів дослідження з використанням показників активності антиоксидантної системи, неінвазивних маркерів фіброзу, різних шкал оцінки ступеня фіброзу;
  • проведення «золотого стандарту» діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки – тонкогольної аспіраційної пункційної біопсії (за необхідності);
  • проведення етіопатогенетичної терапії неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням лікування основного захворювання, яке призвело до розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки; з урахуванням її стадії, а при наявності неалкогольного стеатогепатиту і ступеня активності останнього;
  • діагностика, лікування та профілактика серцево-судинних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки;
  • діагностика, лікування та профілактика когнітивних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки.