Сектор технології лікарських форм

Кустова Світлана Петрівна

Завідувач сектору

Кустова Світлана Петрівна

Кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник

E-mail: avotsvet@gmail.com

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Кустова Світлана Петрівна у 1982 році закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут і після розподілу з того року і по теперішній час працює на різних посадах в Державній установі «Інституті проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез и изучение биологически активных производных андростанового ряда и аминокислот». а з 1996 року має вчене звання старшого наукового співробітника.

Є автором і співавтором 134 наукових праць, серед яких 11 авторських свідоцтв, 13 патентів України та 40 статей.

Сфера інтересів:

розробка різних лікарських форм нових оригінальних субстанцій, що синтезовані в інституті (уфібрат, суфан, фенсукцинал, катіазин), а також на основі відомих природних та синтетичних речовин. Стратегічні пошуки направлені на зменшення дефіциту вітчизняних препаратів для лікування та профілактики ендокринопатій, зокрема покращення репродуктивного здоров’я чоловіків і жінок, терапії ускладнень цукрового діабету.

Публікації

  1. Івахненко О. Л., Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. Обґрунтування вибору антимікробних консервантів при розробці складу та технології м’якої лікарської форми для корекції порушень репродуктивної системи чоловіків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 7, № 2.– С.48-52.
  2. Бречка Н. М., Невзоров В. П., Коренева Е. М., Малова Н. Г., Рычкова С. С., Иванникова С. В., Бойко М. А. Нарушение ультраструктуры клеток Сертоли и Лейдига под воздействием серотонина гидрохлорида // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 2. – С. 73-79.
  3. Бречка Н. М., Бондаренко В. О., Коренєва Є. М., Зайченко Г. В., Малова Н. Г., Ричкова С. С., Андрияненков А. В., Бойко М. О. Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтина сульфатом // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 3 (56) . – С. 52-58.
  4. Івахненко О. Л., Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. Обґрунтування складу м’якої лікарської форми з катіазином за реологічними показниками // Актуальні проблеми фармації та фармакотерапії. – 2012. – Вип. 111, №. 3. – С. 279-288.
  5. Івахненко О. Л, Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. Визначення температурних режимів виробництва м’якої лікарської форми з катіазином // Укр. журн. клініч. та лаборатор. медицини. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 208-211.
  6. Кустова С. П., Бойко М. О. Вивчення фізико- хімічних і технологічних властивостей катіазину // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 7, № – С. 79-81.
  7. Кустова С. П., Бойко М. О., Матвєєва Т. В. Обґрунтування та вибір оптимального складу перорального засобу для корекції сперматогенної функції // Зб. наук. пр. співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Вип. 22, Т. 1. – С. 667-673.
  8. Кустова С. П., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Бречка Н. М., Смолєнко Н. П., Ричкова С. С., Бойко М. О. Фармакотерапія спермопатії, що викликана екзогенним надходженням Кадмію, за допомогою андрогелю // Здоровье мужчины. – 2013.– № – С. 147-149.