Лабораторія аналітичних та фізико-хімічних досліджень

Нікішина Людмила Євгеніївна

Завідувач лабораторії

Нікішина Людмила Євгеніївна

кандидат хімічних наук

E-mail: rudmila18@gmail.com

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • встановлення структури та складу нових біологічно активних речовин, що синтезовані в інституті; вивчення їх фізико-хімічних властивостей;
 • розробка методів контролю якості зразків нових сполук та готових лікарських форм, а також їх атестація перед фармакологічними випробуваннями;
 • створення дослідних технологій готових лікарських форм потенційних медичних препаратів;
 • розробка методик вимірювання концентрацій активних фармацевтичних сполук в повітрі робочої зони фармацевтичних виробництв і в атмосферному повітрі населених місць;
 • складання проектів аналітичної нормативної документації на активні фармацевтичні інгредієнти і готові лікарські форми;
 • створення проектів технологічних регламентів на виробництво лікарських форм.

Основні досягнення:

Лабораторія забезпечує контроль стабільності складу зразків нових сполук, призначених для фармакологічних випробувань. Для речовин, які показали перспективну специфічну активність, розробляється розширений список аналітичних методик для контролю якості зразків, які проходять подальші фармакологічні дослідження.

Аналітичний контроль якості супроводжував всі роботи з оригінальною ефективною антидіабетичною сполукою фенсукцинал. Для неї створені таблетки та м’яка лікарська форма для зовнішнього застосування. Розроблені методи контролю якості субстанції і цих лікарських форм.

На прикладі розробки методики визначення залишкових органічних розчинників у фенсукциналі методом газової хроматографії створено методичний підхід до вирішення таких задач, що знайшло впровадження в Державній Фармакопеї України.

В результаті детального вивчення розчинності окремих фракцій, які відрізняються розмірами кристалів, отримано загальне рівняння залежності розчинності фенсукциналу від часу розчинення і розміру часток. Також одержано вираження для критичного середнього розміру часток, нижче за який не спостерігається суттєвий ріст розчинності в технологічно прийнятний час. Для фармацевтичного виробництва запропоновано контролювати масову частку фракцій активних субстанцій з розміром кристалів більше 100 мкм.

Для оригінальної синтезованої в інституті сполуки катіазин, яка може бути корисною при порушеннях сперматогенезу, розроблено лікарські форми у вигляді таблеток, супозиторіїв, капсул, мазі, гранул для приготування пероральної суспензії. Створено лабораторні методики виготовлення вищенаведених лікарських форм та методики контролю їх якості.

У відповідності до акредитації інституту на право проведення досліджень з розробки та обгрунтуванню проектів гігієнічних нормативів лікарських речовин в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі лабораторія виконувала роботи за госпрозрахунковими договорами з ВАТ „Фармак”, ПАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, ВАТ «Київмедпрепарат», ТОВ „Сінбіас Фарма”, ООО «Фармацевтична компанія «Здоров’я».

Було розроблено методики вимірювань концентрацій препаратів глібенкламід, фенсукцинал, індометацин, ранітидин, аміназин, офлоксацин, цефтриаксон, амброксол, ацикловір, орнідазол, циклофосфан, гризеофульвін, валідол, амізон, доксорубіцин, епірубіцин, ідарубіцин, даунорубіцин, лоперамід, циклодол, ністатин в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі.

За матеріалами планових наукових досліджень співробітниками лабораторії опубліковано 242 робіт, отримано 20 патентів України на корисну модель.

В лабораторії підготовлено та захищено 3 кандидатські дисертації.

Загальна інформація

Лабораторія аналітичних та фізико-хімічних досліджень створена в 1980 році. З 1981 р. по 2000 р. лабораторією керувала кандидат хімічних наук Заславська Галина Станіславівна. З 2000 р. лабораторію очолює кандидат хімічних наук Нікішина Людмила Євгеніївна. В 1999 р. лабораторію об’єднали з лабораторією фармтехнології (завідувач – доктор фармацевтичних наук Кулеш Костянтин Фомич) і з 2000 р. сектором технології лікарських форм керує кандидат фармацевтичних наук Кустова Світлана Петрівна.

У 2006 р. лабораторія увійшла до складу відділу медичної хімії, яким керує доктор хімічних наук, професор Ліпсон Вікторія Вікторівна.

В лабораторії підготовлено та захищено 3 кандидатські дисертації.

Обладнання лабораторії

Для проведення наукових досліджень лабораторія має необхідні засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання: ваги лабораторні аналітичні ВЛА-200 г, ваги лабораторні електронні фірми «OHAUS» ЕР 214С, спектрофотометр СФ-26, спектрофотометр Shimadzu UV-2450(PC), ИК-спектрофотометр Specord M 82, газовий хроматограф «Хром-5», рідинний хроматограф «Agilent 1260», лабораторний рН-метр мілівольтметр рН-340, мірний посуд, шафи сушильні, холодильники, прилад для визначення температури плавлення, центрифуги та ін.

Участь у науково-педагогічній роботі

 • З 2008 р. Кустова С.П. викладає курси гігієни і промсанітарії фармацевтичного і парфумерно-косметичного виробництва, а також курс соціальної медицини для студентів Національного фармацевтичного університету на посаді доцента кафедри біотехнології.
 • На базі лабораторії проходять практику студенти з фармакопейного аналізу хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Публікації та доповіді

 1. Івахненко О. Л., Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. Обґрунтування вибору антимікробних консервантів при розробці складу та технології м’якої лікарської форми для корекції порушень репродуктивної системи чоловіків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 7, № 2.– С.48-52.
 2. Івахненко О. Л., Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. Обґрунтування складу м’якої лікарської форми з катіазином за реологічними показниками // Актуальні проблеми фармації та фармакотерапії. – 2012. – Вип. 111, №. – С. 279-288.
 3. Івахненко О. Л, Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. Визначення температурних режимів виробництва м’якої лікарської форми з катіазином // Укр. журн. клініч. та лаборатор. медицини. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 208-211.
 4. Кустова С. П., Бойко М. О. Вивчення фізико- хімічних і технологічних властивостей катіазину // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 7, № – С. 79-81.
 5. Кустова С. П., Бойко М. О., Матвєєва Т. В. Обґрунтування та вибір оптимального складу перорального засобу для корекції сперматогенної функції // Зб. наук. пр. співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Вип. 22, Т. 1. – С. 667-673.
 6. Кустова С. П., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Бречка Н. М., Смолєнко Н. П., Ричкова С. С., Бойко М. О. Фармакотерапія спермопатії, що викликана екзогенним надходженням Кадмію, за допомогою андрогелю // Здоровье мужчины. – 2013.– № – С. 147-149.
 7. Кустова С. П., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Бречка Н. М., Смолєнко Н. П., Ричкова С. С., Бойко М. О. Фармакотерапія спермопатії, що викликана екзогенним надходженням Кадмію, за допомогою андрогелю // Здоровье мужчины. – 2013.– № – С. 147-149.

Нововведення

 1. Кудря М. Я., Нікішина Л. Є., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Мельниківська Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Кравченко С. В. Гігієнічний норматив в атмосферному повітрі населених місць для вітчизняного антидіарейного засобу лопераміду гідрохлориду та методика виконання вимірювань (МВВ) масової концентрації лопераміду гідрохлориду (ЛГ) в атмосферному повітрі населених місць // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 156-157.
 2. Кудря М. Я., Нікішина Л. Є., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Мельниківська Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Кравченко С. В. Гігієнічне регламентування цитостатичного протипухлинного лікарського засобу антрациклінового ряду – доксорубіцину гідрохлориду (ДГ) та методика виконання вимірювань масової концентрації ДГ в повітрі робочої зони // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 157.
 3. Кудря М. Я., Нікішина Л. Є., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Мельниківська Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Кравченко С. В. Гігієнічне регламентування в повітрі робочої зони для протипухлинного антибіотика антрациклінового ряду епірубіцину гідрохлориду (ЕГ) та методика виконання вимірювань масової концентрації ЕГ в повітрі робочої зони // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 157-158.
 4. Кудря М. Я., Нікішина Л. Є., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Мельниківська Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Кравченко С.В. Гігієнічне регламентування в повітрі робочої зони для протипухлинного антибіотика антрациклінового ряду (ПААР) ідарубіцину гідрохлориду (ІГ) та методика виконання вимірювань (МВВ) масової концентрації ІГ в повітрі робочої зони // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 158-159.
 5. Кудря М. Я., Нікішина Л. Є., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Мельниківська Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Кравченко С. В. Гігієнічне регламентування в повітрі робочої зони для протипухлинного антибіотика антрациклінового ряду (ПААР) рубоміцину гідрохлориду (РГ) та методика виконання вимірювань масової концентрації РГ в повітрі робочої зони // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 159-160.
 6. Кудря М. Я., Мельниківська Н. В., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Лалименко О. С., Павленко Т. О., Іващенко А. Д., Дегтярьова А. Л., Ярьоменко Ф. Г., Нікішина Л. Є. Визначення гепатопротекторної активності оригінального похідного камфорної кислоти, яке проявляє стимулюючу дію на сперматогенез // Інформ. бюл. Додаток до «Журн. НАМН України». – К., 2016. –Вип. 41. – С. 185.