Лабораторія аналітичних та фізико-хімічних досліджень

Нікішина Людмила Євгеніївна

Завідувач лабораторії

Нікішина Людмила Євгеніївна

кандидат хімічних наук , ст. наук. співроб .

E-mail: rudmila18@gmail.com

Лабораторія створена в 1980 році. З 1981 р. по 2000 р. лабораторією керувала кандидат хімічних наук Заславська Галина Станіславівна. З 2000 р. лабораторію очолює кандидат хімічних наук Нікішина Людмила Євгеніївна. В 1999 р. лабораторію об’єднали з лабораторією фармтехнології (завідувач – доктор фармацевтичних наук Кулеш Костянтин Фомич), з 2000 р. сектором технології лікарських форм керує кандидат фармацевтичних наук Кустова Світлана Петрівна.

У 2006 р. лабораторія увійшла до складу відділу медичної хімії, яким керує доктор хімічних наук, професор Ліпсон Вікторія Вікторівна.

Лабораторія забезпечує контроль стабільності складу зразків нових сполук, призначених для фармакологічних випробувань. Для речовин, які показали перспективну специфічну активність, розробляється розширений список аналітичних методик для контролю якості зразків, які проходять подальші фармакологічні дослідження.

На базі лабораторії проходять практику з фармакопейного аналізу  студенти хімічного факультету Харківcького національного університету ім. В. Н. Каразіна.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • встановлення структури та складу нових біологічно активних речовин, що синтезовані в інституті; вивчення їх фізико-хімічних властивостей;
  • розробка методів контролю якості зразків нових сполук та готових лікарських форм, а також їх атестація перед фармакологічними випробуваннями;
  • створення дослідних технологій готових лікарських форм потенційних медичних препаратів;
  • розробка методик вимірювання концентрацій активних фармацевтичних сполук в повітрі робочої зони фармацевтичних виробництв і в атмосферному повітрі населених місць;
  • складання проектів аналітичної нормативної документації на активні фармацевтичні інгредієнти і готові лікарські форми;
  • створення проектів технологічних регламентів на виробництво лікарських форм.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:

Аналітичний контроль якості супроводжував всі роботи з оригінальною ефективною антидіабетичною сполукою фенсукцинал. Для неї створені таблетки та м’яка лікарська форма для зовнішнього застосування. Розроблені методи контролю якості субстанції і цих лікарських форм.

На прикладі розробки методики визначення залишкових органічних розчинників у фенсукциналі методом газової хроматографії створено методичний підхід до вирішення таких задач, що знайшло впровадження в Державній Фармакопеї України.

В результаті детального вивчення розчинності окремих фракцій, які відрізняються розмірами кристалів, отримано загальне рівняння залежності розчинності фенсукциналу від часу розчинення і розміру часток. Також одержано вираження для критичного середнього розміру часток, нижче за який не спостерігається суттєвий ріст розчинності в технологічно прийнятний час. Для фармацевтичного виробництва запропоновано контролювати масову частку фракцій активних субстанцій з розміром кристалів більше 100 мкм.

Для оригінальної синтезованої в інституті сполуки катіазин, яка може бути корисною при порушеннях сперматогенезу, розроблено лікарські форми у вигляді таблеток, супозиторіїв, капсул, мазі, гранул для приготування пероральної суспензії. Створено лабораторні методики виготовлення вищенаведених лікарських форм та методики контролю їх якості.

У відповідності до акредитації інституту на право проведення досліджень з розробки та обгрунтуванню проектів гігієнічних нормативів лікарських речовин в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі лабораторія виконувала роботи за госпрозрахунковими договорами з ВАТ „Фармак”, ПАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, ВАТ «Київмедпрепарат», ТОВ „Сінбіас Фарма”, ООО «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ДП "Завод хімічних реактивів" Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" Національної академії наук України".

Було розроблено методики вимірювань концентрацій препаратів глібенкламід, фенсукцинал, індометацин, ранітидин, аміназин, офлоксацин, цефтриаксон, амброксол, ацикловір, орнідазол, циклофосфан, гризеофульвін, валідол, амізон, доксорубіцин, епірубіцин, ідарубіцин, даунорубіцин, лоперамід, циклодол, ністатин в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі.

За матеріалами планових наукових досліджень співробітниками лабораторії опубліковано 260 робіт, отримано 20 патентів України на корисну модель.

В лабораторії підготовлено та захищено 3 кандидатські дисертації.


      yes         Наші публікації(2015-2019)

yes          Наші публікації(2020)