Відділення вікової ендокринології

Хижняк Оксана Олегівна

Керівник

Хижняк Оксана Олегівна

доктор медичних наук, професор, завідувач відділу клінічної ендокринології

E-mail: oksana210562@gmail.com

Відділення вікової ендокринології організовано в 2007 році на базі відділення ендокринної патології підшлункової залози, створеного в 1974 році. З моменту його заснування і до 1992 року відділення очолювала видатний клініцист-ендокринолог, доктор мед. наук, проф. Тихонова Олена Павлівна, з 1992 по 2001 рік – кандидат мед. наук Левченко Тамара Петрівна. Під керівництвом доктора мед. наук, проф. Кравчун Нонни Олександрівни відділення перейменовано в відділення загальної ендокринної патології. З 2007 року і до теперішнього часу відділення вікової ендокринології очолює доктор мед. наук, професор Хижняк Оксана Олегівна.

Відділення вікової ендокринології функціонує на базі II ендокринологічного відділення клініки, яким завідує кандидат мед. наук, доцент Воропай Тетяна Іванівна.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • вивчення особливостей клінічного перебігу, діагностики, лікування і профілактики ендокринопатій в різному віці;
 • розробка та впровадження нових технологій в діагностиці та лікуванні ендокринних захворювань в різні вікові періоди;
 • удосконалення методів ранньої діагностики, а також вивчення патогенезу діабету типу LADA;
 • вивчення та впровадження сучасних методів лікування пацієнтів з гормонально-активними пухлинами гіпофіза (соматотропінома, соматомаммотропінома, пролактинома);
 • диференціальна діагностика конституціональної високорослості, субгігантизму і гігантизму у підлітків та дорослих;
 • диспансеризація дітей з цукровим діабетом і різними формами патології росту (гіпофізарний нанізм, хондродистрофія, генетичні синдроми, які супроводжуються низькорослістю або з високо рослістю, та інш.);
 • добове моніторування артеріального тиску і електричної активності міокарда у пацієнтів з метаболічною кардіоміопатією на тлі ендокринної патології;
 • проведення міжнародних клінічних досліджень.

З 2009 року на базі відділення вікової ендокринології функціонує «Нейроендокринологічний центр», де проводиться лікування та динамічне клінічне спостереження хворих на:

Акромегалію та гігантизм;

 • синдром гіперпролактинемії, переважно пухлинного ґенезу (пролактинома);
 • гормонально-неактивні пухлини гіпофіза (інциденталома);
 • порушення росту, у тому числі гіпофізарний нанізм у дітей та дорослих;
 • передчасне статеве дозрівання у дітей;
 • затримку статевого дозрівання у підлітків;
 • хворобу Іценко-Кушинга.

Основні наукові досягнення:

 • доведено клінічну гетерогенність цукрового діабету 2 типу, вдосконалені методи діагностики і диференційованої терапії окремих клінічних форм, зокрема цукрового діабету типу LADA;
 • вивчено взаємодію генетичних і середовищних факторів у патогенезі цукрового діабету, вплив факторів зовнішнього середовища на реалізацію спадкової схильності до цукрового діабету;
 • вивчаються механізми формування метаболічного синдрому в залежності від негативних факторів перинатального та постнатального розвитку;
 • проводяться дослідження щодо вдосконалення самоконтролю цукрового діабету, в тому числі і з урахуванням психологічних особливостей хворих;
 • вивчено структуру і частоту хронічних ускладнень акромегалії, особливості формування гормонально-метаболічних порушень у пацієнтів з акромегалією;
 • розроблено та запропоновано для впровадження в медичну практику проект національного консенсусу з діагностики та лікування акромегалії;
 • впроваджено в клінічну практику аналоги соматостатину для патогенетичної терапії пацієнтів з соматотропіномою і соматомаммотропіномою;
 • розроблено та впроваджено в клінічну практику алгоритм супресивної терапії хворих на гіперпролактинемію пухлинного та непухлинного ґенезу,  запропоновано методику оцінки її ефективності;
 • розроблено карти диспансерного спостереження хворих з акромегалією в умовах лікувальних установ III і IV ст. акредитації та ендокринологічних кабінетів поліклінік.

З 2007 року співробітниками відділення опубліковано 5 монографій, більш 100 статей у наукових журналах, зроблено більш 300 доповідей та лекцій на наукових конференціях, симпозіумах, в тому числі і міжнародних.

ПІДГОТОВЛЕНО:

 • докторів медичних наук -2
 • кандидатів медичних наук - 4

yes                  Наші  публікації(2015-2019)

yes                  Наші публікації (2020)