Відділення патології статевих залоз

доктор медичних наук, професор

Керівник

Бондаренко Володимир Олександрович

доктор медичних наук, професор

E-mail: tanya_arhipkina@hotmail.com  

Відділення було організовано у 2001 році. З моменту відкриття та до 2005 року керівником його був один із фундаторів вітчизняної андрології доктор медичних наук, професор Олександр Миколайович Демченко, а з травня 2005 року відділенням завідує його учень - В.О. Бондаренко.  Відділення, як науковий та клінічний підрозділ, функціонує на базі відділення ендокринної хірургії та гінекології, консультативної поліклініки.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :

 • дослідження механізмів формування, розробка методів діагностики та терапії тестикулярних дисфункцій (чоловіче безпліддя, гіпогонадизм у чоловіків);
 • розробка підходів до терапії порушень сексуальної функції у чоловіків з патологією статевих залоз та при ендокринопатіях;
 • розробка диференційованих підходів до діагностики та терапії ендокринної неплідності у жінок;
 • гормональні та метаболічні порушення у жінок з синдромом полікістозних яєчників, розробка методів їх терапії;
 • вивчення особливостей  та корекція патологічного перебігу клімактеричного періоду на тлі ендокринної патології (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози);
 • дослідження ролі ендотеліальної дисфункції в розвитку порушень системи репродукції та розробка підходів до їх терапії;
 • удосконалення методів діагностики та терапії безпліддя у чоловіків та жінок з дисфункціональними станами репродуктивної системи та коморбідною патологією;
 • дослідження ролі вітаміну D у функціонуванні репродуктивної системи у чоловіків та жінок.

ОСНОВНІ  ДОСЯГНЕННЯ

 • Розроблено оригінальні підходи до лікування ідиопатичної неплідності у чоловіків (патент № 59748 А «Спосіб лікування олігозооспермії» від 15.09.03 р.; патент № 25616 «Спосіб лікування гіпофертильності невизначеного ґенезу у чоловіків» від 10.08.07 р.; патент № 35542 «Спосіб лікування ідиопатичної неплідності у чоловіків» від 25.09.08 р. патент № 52483 «Спосіб терапії ідіопатичних патоспермій» від 25.08.10 р.).
 • Запропоновано експериментальні моделі порушень репродуктивної функції у самців та підходи до їх  корекції (патент №40738 «Спосіб моделювання пренатально обумовлених патоспермій» від 27.04.09 р.; патент №33153 «Спосіб моделювання соматостатевого розвитку самців» від 10.06.08 р.; патент №58018 «Застосування хондроїтину сульфату для корекції порушень сперматогенезу у щурів»).
 • Розроблено спосіб вибору методу лікування психо-емоційних порушень клімактеричного періоду у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу (патент № 31038  «Спосіб вибору методу лікування психо-емоційних порушень клімактеричного періоду у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу» 25.03.2008 р.).
 • Розроблено спосіб лікування синдрому полікістозних яєчників (патент № 621116 «Спосіб лікування синдрому полікістозних яєчників» від 15.12.03 р.).
 • Доведено доцільність виділення інсулінорезистентних осіб серед безплідних жінок зі СПКЯ з відповідними нормі показниками ІМТ (патент на корисну модель № 43045 «Спосіб діагностики гіперінсулінемії у хворих на полікістоз яєчників» від 27.07.2009 р.), що передбачає цілеспрямоване застосування такому контингенту хворих метформіну перед стимуляцією овуляції (патент на корисну модель № 57151 «Спосіб лікування безпліддя у інсулінрезистентних жінок хворих на синдром полікістозних яєчників» від 10.02.2011 р.).
 • Запропоновано у якості маркера діагностики СПКЯ та показника ефективності стимуляції овуляції КЦ у неплідних жінок, хворих на СПКЯ, визначення рівня АМГ в крові ( патенти на корисну модель  № 69378 «Спосіб діагностики синдрому полікістозних яєчників» від 25.04.2012 р. та № 77223 «Спосіб визначення неплідних жінок, які підлягають стимуляції овуляції кломіфен цитратом» від 11.02.2013 р. відповідно).
 • Розроблено спосіб диференційованого підходу до лікування безпліддя у хворих на СПКЯ з наявністю інсулінорезистентності на тлі надлишкової маси тіла ( патент на корисну модель № 95849 «Спосіб диференційованої терапії безпліддя у інсулін резистентних жінок хворих на синдром полікістозних яєчників з надлишковою масою тіла» від 12.01.2015 р.).
 • Обґрунтовано необхідність призначення ФК в комплексній терапії безпліддя у жінок зі СПКЯ при наявності у них фолатної недостатності та ГГЦ, а також у випадках застосування метформіну (патент на корисну модель № 109913 «Спосіб терапії гіпергомоцистеїнемії у неплідних жінок, хворих на синдром полікістозних яєчників» від 12.09.2016 р. ).
 • Запропоновано спосіб терапії порушень фолікулогенезу при безплідді у жінок, хворих на СПКЯ, шляхом застосування донатора NО – L-аргініну (патент на корисну модель № 115887 «Спосіб терапії порушень фолікулогенезу у хворих на синдром полікістозних яєчників» від 25.04.2017 р.).

За останні п’ять років (2016 – 2020) у відділенні підготовлено 1 доктора і 1 кандидата медичних наук.

yes                Наші публікації (2015-2019)

yes                Наші публікації (2020)