Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань

Микитюк Мирослава Ростиславівна

Керівник

Микитюк Мирослава Ростиславівна

доктор медичних наук, професор

E-mail: miroslavamk@ukr.net

Tel.       + 38-0674382425

             + 38-057-315-11-97

Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань створено у 1974 році на базі відділення патології щитоподібної залози тогочасним директором Інституту В.В. Натаровим. Тривалий час, майже 60 років, у відділенні працювала відомий вчений і клініцист к. мед .н. Т.С. Гринченко. З 1998 року і по листопад 2020 відділення очолювала д. мед. н., проф. Н.А. Кравчун -член Європейської (EASD) та Американської (ADA) асоціацій з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів України, член правління Харківського наукового медичного товариства ендокринологів , з листопада 2020 р. і по теперішній час відділення очолює Микитюк Мирослава Ростиславівна докторка медичних наук, професор, лікар-ендокринолог вищої категорії, членкиня Європейського ендокринологічного товариства, Асоціації ендокринологів України, Харківського медичного товариства. Серед наукових співробітників відділення - лікарі вищої кваліфікаційної категорії, кандидати медичних наук з багаторічним досвідом роботи. Високий науковий потенціал колективу дозволяє комплексно розробляти широкий діапазон актуальних наукових і практичних напрямків сучасної ендокринології.

Основні напрямкинаукової діяльності відділення

  • Дослідження патогенетичних механізмів гетерогенності цукрового діабету, вивчення особливостей еволюції його окремих форм.
  • Визначення ролі спадковості, аутоімунітету і факторів навколишнього середовища в поліморфізмі цукрового діабету і у формуванні його поєднаних форм з тиреопатіями.
  • Проведення аналізу зміни структури і семіотики захворювань щитоподібної залози.
  • Створення моделей успадкування та комплексів генетичних маркерів схильності до ендокринних патологій.
  • Розробка сучасних технологій прогнозування, профілактики і лікування різних форм ендокринопатій та їх ускладнень.
  • Виявлення порушень вуглеводного обміну у осіб із факторами ризику.
  • Комплексна діагностика можливих причин ожиріння з використанням сучасних методів досліджень.
  • Проведення міжнародних багатоцентрових дослідженнях нових лікарських препаратів, які використовуються для лікування цукрового діабету 1 та 2 типів, діабетичної полінейропатії, нефропатії та ін.

 

За період 2015 - 2020 рр. науковими співробітниками відділення опубліковано 172 наукових робіт, в тому числі 4 патенти України на корисну модель, 1 монографія,

1 методичні рекомендації, 109 статті (6 з яких у закордонних виданнях) та 64 тез.

 

За період 2015-2020 рр. підготовлено:

Докторів медичних наук – 1

Кандидатів медичних наук – 4

Запланована 1 докторська дисертація

 

       yes    Про лікарів відділення 

       yes     Наші публікації (2015-2019) 

       yes     Наші публікації (2020)