Лабораторія репродуктивної ендокринології

Карпенко Ніна Олексіївна

Завідувач лабораторії

Карпенко Ніна Олексіївна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

E-mail :   nina.a.karpenko@gmail.com

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Фізіологія і патофізіологія чоловічих та жіночих статевих залоз;
 • Гормональна і паракринна регуляція функції гонад;
 • Взаємодія ендокринних залоз у контролі репродуктивної функції;
 • Дослідження вікових змін стану репродуктивної функції;
 • Вивчення ролі тестостерону і його метаболітів, пролактину в чоловічому і жіночому організмі, в процесах спермато- і овогенезу, плодючості, ембріогенезу, регуляції статевої поведінки;
 • Статеві і онтогенетичні особливості адаптації гонад до дії факторів різної природи: стрес, іонізуюче випромінювання, гіпертермія, ендокринні дезорганізатори (фітоестрогени, кадмій);
 • Вивчення ролі несприятливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу (в преконсумаційний період на батьків, ембріональний, молочного вигодовування і препубертатний періоди), в механізмах формування порушень репродуктивної функції, в тому числі розладів статевої поведінки;
 • Пошук біохімічних маркерів порушення процесу дозрівання сперматозоїдів у хворих з гіпофертильністю;
 • Розробка теоретичних основ пошуку нових засобів для лікування репродуктивних розладів, підвищення фертильності і способів оцінки їх ефективності, створення експериментально-біологічних моделей репродуктопатій;
 • Створення нових препаратів, в тому числі, з використанням інноваційних з’єднань в наноформі для лікування чоловічого безпліддя, антивікової терапії, визначення специфічної активності нових сполук, створення і дослідження їх нових лікарських форм.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:

 • Доведена функціональна значимість тестостерону і 5α-дигідротестостерону для інкреторної і секреторної функції сім’яників, окремих складових статевої поведінки у самців і самок лабораторних щурів, регуляції естрального і оваріального циклів, фолікулогенезу.
 • Виявлено видові і вікові особливості дії статевих гормонів, характер взаємодії з іншими ендокринними залозами (щитовидна залоза). В експерименті продемонстровані відмінності метаболічних перетворень тестостерону і його фармакокінетичні та фармакодинамічні характеристики при різних формах гіпогонадизму.
 • Виявлено зв’язок між типом патоспермії у хворих з гіпофертильністю і рівнем хемілюмінесценції сперматозоїдів, а також вмістом стабільних метаболітів циклу азоту в сім’яній рідині.
 • Проведено комплексне дослідження дії ряду факторів і їх комбінацій (опромінення, стрес, гіперестрогенізація, гіпертермія, надмірне надходження рослинних фітоестрогенів) на різних етапах онтогенезу (в преконсуматорний період на батьків, ембріональний, підсосний і в препубертатний періоди) на стан репродуктивної функції. Доведено, що репродуктивна система тварин обох статей найбільш чутлива до дії фітоестрогенів в підсосний період, оскільки саме у такому випадку у статевозрілих особин спостерігаються найбільші відхилення від норми. Ці відмінності розрізняються у тварин різної статі, а ефект стресу на тлі надходження надлишкової кількості фітоестрогенів принципово відрізняється від наслідків дії кожного фактору окремо.
 • Вперше в країні розробляються питання стану потомства батьків з порушеннями репродуктивної функції. Показано, що у потомства батька з стрес-індукованими спермопатіями порушується сомато-статевий розвиток і змінюється реакція на стрес під час пубертату. Досліджено чутливість чоловічих статевих клітин на різних етапах сперматогенезу до стресу, що допомогло обґрунтувати терміни для результативного запліднення.
 • Фітоестрогенізація батьків, особливо батька до запліднення (в преконсуматорний період) впливає на репродуктивну функцію потомства, яке стає чутливим до дії гормонально активних компонентів раціону.
 • Хронічне опромінення в малих дозах батька до спаровування не тільки погіршує його репродуктивну функцію, а й дозозалежно впливає на розвиток і плодючість потомства. Нащадки жіночої статі за показниками плодючості мають деяку стійкість до дії іонізуючої радіації в малих дозах, а нащадки-самці – навпаки, більш чутливі до опромінення, ніж їхні батьки.
 • Створено фармакологічне досьє катіазіна як засобу, позитивного впливаючого на чоловічу репродуктивну функцію при порушеннях різної етіології. Випробувані різні лікарські форми даного з’єднання, виявлено найбільш активний оптичний енантіомер для підвищення плодючості при неонатально індукованих репродуктопатіях.
 • Досліджено динаміку розподілу наночастинок ортованадата гадолінію в організмі при одноразовому введенні, показаний позитивний ефект хронічного використання цих наночастинок у старіючих тварин, отриманий патент на винахід на спосіб корекції вікових змін.
 • Створено методологію інтегральної оцінки стану репродуктивної функції (репродуктивного потенціалу) по ряду показників, отриманих в експерименті, отриманий патент і видані методичні рекомендації (патент 62361 «Спосіб оцінки змін плідності самців лабораторних тварин під дією ушкоджуючих чинників», Інтегральна оцінка репродуктивної функції самців лабораторних гризунів : метод рекоменд. (167.11 / 270.11.), Київ, 2011).
 • Розроблено методи моделювання неонатально індукованих патоспермій, оцінки ступеня статевої мотивації, затримки статевого дозрівання. Створена експериментальна модель формування чоловічої ідіопатичної гіпофертильності (зменшення плодючості при наявності нормальних статевої поведінки і спермограми) з супутніми метаболічними порушеннями (ожиріння, гіперглікемія, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія, зменшення вмісту стабільних метаболітів циклу оксиду азоту) (патент 95758 Україна «Спосіб моделювання неонатально індукованої гіпофертильності самців »).

Загальна інформація

Лабораторія репродуктивної ендокринології заснована у 1980 році і до 2006 року її керівником була д.б.н., проф. Гладкова Алла Іванівна. З 2007 року завідувач лабораторії – к.б.н. Карпенко Ніна Олексіївна.

Представниками цієї школи є д.мед.н., проф. А.Н. Демченко, д.б.н., проф. А.І. Гладкова, д.мед.н., проф. В.А. Бондаренко, д.б.н. Шаркевич І.Н., д.б.н. Л.А. Бондаренко, д.мед.н. Л.Ю. Сергієнко, к.б.н. Алесіна М. Ю., к.б.н. Н.А. Карпенко, к.б.н. Е.М. Коренєва та інші.

На даний час проводяться дослідження по нешкідливості GdVO4:Eu3+, а також можливість застосування їх для лікування неонатальної індукованих репродуктопатій і ряду інших патологій.

Всі роки лабораторія працює в тісному контакті зі співробітниками Відділення патології статевих залоз (керівник – д.мед.н., проф. Бондаренко В.А.), лабораторії аналітичних і фізико-хімічних досліджень (керівник к.х.н. Нікішина Л.Є.) і сектора фармтехнології (керівник к.ф.н. Кустова С.П.), лабораторії синтезу гормоноподібних сполук (керівник к.х.н. Яременко Ф.Г.), лабораторії токсикології і гігієнічного нормування (керівник к.б.н. Кудря М.Я.).

Виходячи із завдань, що стоять перед лабораторією, постійна увага приділяється підвищенню кваліфікації співробітників і підготовці кадрів вищої кваліфікації.

З цією метою в лабораторії періодично проводяться семінари, на яких розглядаються питання методології вирішення завдань наукової тематики лабораторії, ведення наукової документації, методи комп’ютерної обробки отриманих результатів, способи їх графічного представлення. Співробітники отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: курси тематичного удосконалення НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації «Сучасні проблеми та напрямки технології фарм. виробництв» 2008 г., «Сучасні аспекти виробництва, валідації та контролю якості ліків на фармацевтичних підприємствах»2010 р.; «Організація системи управління якістю у виробництві ветеринарних та імунологічних препаратів» 2014 р «Сучасні підході до виробництва біотехнологічної продукції» (2015). А також курси тематичного удосконалення Харківської медичної академії послядіпломного освіти «Госпітальні інформаційні системи як основа Електронної охорони здоров’я » 2014 р «Клінічна патофізіологія »2015 року, відвідували семінари, що проводяться докт. біол. наук проф. Атраментова Л.А., щодо застосування статистичних методів.

Наукові співробітники лабораторії керують дипломними роботами студентів кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. З 2010 по 2016 рр. в лабораторії підготовлено та успішно захищено 7 бакалаврських робіт і 5 магістерських робіт.

Проводяться спільні дослідження з науковими колективами зооветакадемії, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, Інституту хімії ХНУ, Національного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, Центру репродукції проф. Феськова.

Співробітники лабораторії є членами Українського товариства ендокринологів, Українського товариства фізіології, Асоціації сексологів і андрологів.

У лабораторії захищено 13 кандидатських дисертацій (керівник проф. А. І. Гладкова). Опубліковано понад 500 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 2 методичних рекомендацій, 5 лекцій, 1 інформаційний лист для лікарів. Отримано 7 авторських свідоцтв СРСР на винаходи, 11 патентів України на корисні моделі, патент України на винахід.

Лабораторія репродуктивної ендокринології входить до складу Відділу експериментальної ендокринології (зав. відділом д.м.н., проф. Полторак В. В.) і має повноваження на проведення доклінічних досліджень лікарських засобів: специфічних фармакологічних (ендокринна система), специфічних токсикологічних (гонадотоксичність, ембріотоксичність). Відділ атестований на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю акредитації (свідоцтво № 100-093/2015 від 30.04.2015 р.; термін дії до 29.04.2019 р.

Дисертації працівників лабораторії і виконані в лабораторії

№ п/п Тема ПІБ дисертанта Присвоєнний ступінь Дата захисту Спеціальність
1. Посткастрационные нарушения экстеро- и интероцептивных вазомоторных рефлексов и вопросы их терапии (экспериментальное исследование) Гладкова Алла Іванівна кандидат біологічних наук 1962  
2. Роль половых гормо­нов в этиологии и патогенезе экспериментальных корона­ро­генных кардиопатий Гладкова Алла Іванівна доктор біологічних наук 1973 14.00.16
Патологічна фізіологія
3. Характеристика некоторых показателей обмена андрогенов у мужчин с различными формами гипогонадизма Алєсіна Марина Юріївна кандидат біологічних наук 1979 14.00.16
Патологічна фізіологія 14.00.03
ендокринологія
4. Особенности волюморегуляции при гипертиреоидизации Мостовий Володимир Сергійович кандидат медичних наук 1982 14.00.16
Патологічна фізіологія
5. Роль предстательной железы в нарушении функциональной активности семенников Масалигіна Лариса Степанівна кандидат біологічних наук 1983 14.00.16
Патологічна фізіологія
6. Коррекция дигитолом воспроизводительной функции у коров Безбородов Микола Васильович кандидат біологічних наук 1987 14.00.13
фізіологія людини та тварин
7. Функциональная активность яичников спонтанно и рефлекторно овулирующих животных в условиях введения эстрогенов и андрогенов Літвинова Ліна Борисівна кандидат біологічних наук 1990 03.00.13
фізіологія людини та тварин
8. Роль гормонального звена в реализации влияния физической нагрузки на работоспособность в онтогенезе Кушнарьов Ігор Олегович кандидат біологічних наук 1991 03.00.13
фізіологія людини та тварин
9. Ренотропное действие тестостерона и его 5α-восстановленных метаболитов в условиях гонадэктомии Коренєва Євгенія Михайлівна кандидат біологічних наук 1991 03.00.13
фізіологія людини та тварин
10. Роль 5α-дигидротестостерона в регуляции инкреторной и генеративной функции семенников на разных этапах онтогенеза Сидорова Ірина Василівна кандидат біологічних наук 1991 03.00.13
фізіологія людини та тварин
11. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на функцію молочної залози Комісова Тетяна Євгенівна кандидат біологічних наук 1991 03.00.13 фізіологія людини та тварин
12. Гонадно-тиреоидные взаимоотношения в регуляции полового поведения самцов крыс Карпенко Ніна Олексіївна кандидат біологічних наук 1992 03.00.13
фізіологія людини та тварин
13.  Репродуктивная функция потомства андрогенизированных самцов Золотухіна Валентина Миколаївна кандидат біологічних наук 1993 03.00.13
фізіологія людини та тварин
14. Колостропрофілактика та комплексна патогенетична терапія після­пологової субінволюції матки у корів Гришко Дмитро Семенович кандидат ветеринарних наук 1995 16.00.07
Ветеринарне акушерство і біотехнологія відтворення
15. Статеві та вікові особливості регуляції ліпідного обміну при фізичних навантаженнях Говаленкова Ольга Львівна кандидат медичних наук 1997 14.03.03 нормальна
фізіологія (медичні науки)
16. Взаємозв’язок тироїдного стану орга­нізму та процесів перекісного окислення ліпідів Сомова Олена Віталіївна кандидат біологичних наук 1999 03.00.13
фізіологія людини та тварин
17. Стан репродуктивної функції нащадків стресованих самців щурів Чистякова Еліна Євгенівна кандидат біологичних наук 2009 14.01.14
ендокринологія
18. Нейрофізіологічні особливості впливу системи позитивного емоційного підкріплення на процеси неспання-сон в онтогенезі Смолєнко Наталія Павлівна кандидат біологичних наук 2009 03.00.13  фізіологія людини та тварин
19. Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі Селюкова Наталія Юріївна кандидат біологичних наук 2015 14.01.14
ендокринологія

ПУБЛІКАЦІЇ:

Нововведення:

 1. Карпенко Н. О., Смоленко Н. П., Колеснікова Ю. А., Коренєва Є. М. Спосіб оцінки статевої мотивації (СМ) самців лабораторних щурів (ЛЩ) // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 160.
 2. Бондаренко В. О., Карпенко Н. О., Величко Н. Ф., Скорняков Є. І. Спосіб лікування ідіопатичної неплідності у чоловіків (ІНЧ) // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2014. – Вип. 37. – С. 171.
 3. Селюкова Н. Ю., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Почерняєва С. С., Смоленко Н. П., Завадська Н. В. Спосіб моделювання затримки статевого дозрівання у самців // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2014. – Вип. 37. – С. 169-170.
 4. Карпенко Н. О., Чистякова Е. Є., Коренєва Є. М., Величко Н. Ф. Спосіб моделювання неонатально індукованої гіпофертильності самців (МНІГС) // Інформ. бюл. Додаток до “Журн. НАМН України”. – К., 2015. – Вип. 39. – С. 156.

Статті

 1. Бречка Н. М., Невзоров В. П., Коренева Е. М., Малова Н. Г., Рычкова С. С., Иванникова С. В., Бойко М. А. Нарушение ультраструктуры клеток Сертоли и Лейдига под воздействием серотонина гидрохлорида // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 2. – С. 73-79.
 2. Бречка Н. М., Бондаренко В. О., Коренєва Є. М., Зайченко Г. В., Малова Н. Г., Ричкова С. С., Андрияненков А. В., Бойко М. О. Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтина сульфатом // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 3 (56) . – С. 52-58.
 3. Величко Н. Ф., Карпенко Н. О., Смоленко Н. П., Чистякова Е. Є., Коренєва Є. М. Розвиток оксидативного стресу та порушення сперматогенезу в дорослих самців щурів, що зазнали дії м’якого емоційного стресу в період молочного вигодовування // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 4. – С. 91-95.
 4. Гладкова А. И., Сидорова И. В., Яременко Ф. Г., Золотухина В. Н. Негормональное лечение патоспермий. Катиазин // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 4. – С. 102-108.
 5. Карпенко Н. О. Наслідки опромінення батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі та їх резистентність до опромінення у малих дозах // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 2. – С. 65-72.
 6. Карпенко Н. А., Ларьяновская Ю. Б. Эмбриотоксический и тератогенный эффекты у потомства самцов крыс, облученных в малых дозах // Проблемы экологии и здоровья. – 2012. – № 1. – С. 15-50.
 7. Карпенко Н. О. Стан репродуктивної функції та резистентність до радіації самок – нащадків опромінених батьків // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 1. – С. 63-69.
 8. Смоленко Н. П., Карпенко Н. О., Величко Н. Ф., Чистякова Е. Є. Взаємовплив естрогенізації та стресування у період молочного вигодовування: статева поведінка дорослих самців щурів // Пробл. ендокрин. патології. – 2012. – № 3. – С. 74-79.
 9. Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О., Величко Н. Ф., Чистякова Е. Є., Ричкова С. С. Вікова динаміка статевої активності самців щурів після дії стресу або фітоестрогенізації у ранньому постнатальному періоді // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 2 (95). – С. 106-108.
 10. Коренева Е. М., Карпенко Н. А. Факторы гипофертильности. Роль экзогенных воздействий в период грудного вскармливания в возникновении гипофертильности // Репродуктивная эндокринология. – 2013. –№ – С. 24-37.
 11. Кустова С. П., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Бречка Н. М., Смолєнко Н. П., Ричкова С. С., Бойко М. О. Фармакотерапія спермопатії, що викликана екзогенним надходженням Кадмію, за допомогою андрогелю // Здоровье мужчины. –– № 2. – С. 147-149.
 12. Феськов А. М., Жилкова Е. С., Безпечная И. М., Сомова Е. В. Связь морфологических аномалий сперматозоидов с наличием анеуплоидий в их ядрах у мужчин с астено-, олиго- и тератозооспермией // Цитология и генетика. – 2013. –Т. 47, № 2. – С. 66-69.
 13. Феськов А. М., Безпечная И. М., Чумакова Н. А., Сомова Е. В., Жилкова Е. С. Результативность лечения пациенток с тромбофилиями в программах ВРТ // Здоровье женщины. – 2013. – № 4 (80). – С. 147-148.
 14. Кустова С. П., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Бречка Н. М., Смолєнко Н. П., Ричкова С. С., Бойко М. О. Фармакотерапія спермопатії, що викликана екзогенним надходженням Кадмію, за допомогою андрогелю // Здоровье мужчины. –– № 2. – С. 147-149.
 15. Бондаренко В. А., Карпенко Н. А., Величко Н. Ф., Скорняков Е. И., Кошель С. П., Овчаренко Л. Б., Сахнюк Т. В. Значение определения содержания аргинина и стабильных метаболитов цикла оксида азота в спермальной плазме у бесплодных мужчин // Здоровье мужчины. – 2014. – № 1. – С. 142-144.
 16. Карпенко Н. О., Смолєнко Н. П., Коренєва Є. М., Чистякова Е. Є., Величко Н. Ф. Динаміка і сполученість вікової інволюції деяких складових чоловічої репродуктивної функції // Пробл. ендокрин. патології. – 2014. – № 1. – С. 49-54.
 17. Селюкова Н. Ю. Фертильність самців щурів – нащадків фітоестрогенізованого батька та її зміни за додаткової фітоестрогенізації таких нащадків у критичний період онтогенезу // Пробл. ендокрин. патології. – 2014. – № 1. – С. 55-62.
 18. Селюкова Н. Ю., Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Сомова О. В., Смолєнко Н. П., Почерняєва С. С., Бречка Н. М. Фітоестрогенізація самців-щурів для соматостатевого розвитку та фертильності їхніх нащадків // Фізіол. журн. − – Т. 60, № 3. − С. 82-87.
 19. Смолєнко Н. П., Чистякова Е. Є., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О. Вплив локальної гіпертермії яєчок на репродуктивну функцію самців щурів різного віку // Пробл. ендокрин. патології. – – № 3. − С. 81-88.
 20. Селюкова Н. Ю., Сергієнко Л. Ю., Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Брєчка Н. М. Гістологічна структура сім’яників щурів-нащадків фітоестрогенізованих бітьків // Клініч. та експерим. патологія. – 2015. – Т. ХІV, № 1. – С. 117-121.
 21. Бєлкіна І. О., Смолєнко Н. П., Клочков В. К., Малюкін Ю. В., Чистякова Е. Є., Карпенко Н. О., Караченцев Ю. І. Корекція неонатально індукованих репродуктопатій у самців щурів наночастинками ортованадату гадолінія // Фізіологічний журн. − 2016. − Т. 62, № 5. − С. 76-83.
 22. Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Смолєнко Н. П., Бєлкіна І. О., Чистякова Е. Є., Селюкова Н. Ю., Караченцев Ю. І., Клочков В. К., Єфімова С. Л., Кавок Н. С. Вплив наночастинок ортованадату гадолінію та діоксину церію на спермограму дорослих самців щурів із неонатально індукованими розладами репродуктивної функції // Пробл. ендокрин. патології. – 2016. – № 1. – С. 48-55.
 23. Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Ларьяновська Ю. Б., Бєлкіна І. О., Клочков В. К., Єфімова С. В., Караченцев Ю. І. Корекція вікових змін сім’яників щурів за допомогою гадоліній ортованадату у наноформі // Пробл. ендокрин. патології. – 2016. – № 3. – С. 33-42.
 24. Чистякова Е. Є., Величко Н. Ф., Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О. Стрес та фітоестрогенізація у неонатальний період як чинники гіпофертильності самців щурів // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 161-165.
 25. Karpenko N. O., Korenieva Ye. M., Chystiakova E. Ye.,Smolienko N. P. et al. Тhe influence of the rare-earth metals nanoparticles on the rat’s males reprductive function in the descending stage of ontogenesis // Ukr. Biopharm. J. – 2016. – № 4 (45). – P. 75-80.