Відділ наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи

В. О.завідуючого відділом

Завадська Наталія Володимірівна

Відділ створений як науковий підрозділ Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України у 2001 р. на базі патентно-ліцензійного відділу, що функціонував з 1980 р.

Задачі відділу:

  • Організація науково-інформаційної діяльності в інституті,
  • Сприяння високоефективній науково-дослідній роботі,
  • Одержання конкурентоспроможної наукової продукції.

Патентно-інформаційні  дослідження, які проводяться у відділі, пов’язані з розробкою нових способів діагностики, профілактики та лікування ендокринних захворювань і створюванням потенційних лікарських засобів. За результатами цих досліджень комплектуються тематичні бази даних на паперових та електронних носіях. Інформаційним джерелом для проведення досліджень є мережа Internet, офіційні патентні та інформаційні бюлетені, спеціальні періодичні видання та реферативні журнали.

Діяльність відділу направлена також на виявлення охороноспроможних об’єктів, що створені в Інституті, підготовку матеріалів заявок на винаходи та одержання охоронних документів, підтримку їх дії, надання рекомендацій відносно доцільності патентування розробок за кордоном, складання ліцензійних угод та договорів про передачу прав.

Відділ має багаторічний досвід роботи по підготовці звітів про патентно-інформаційні дослідження, які є основним додатком до звітів про науково-дослідні роботи. Проводить рекламні акції з метою пошуку потенційних ліцензіатів для конкурентоспроможної продукції і сприяє впровадженню об’єктів промислової власності в практику охорони здоров’я.

Співробітники відділу приймають участь у підготовці до випуску медичного науково-практичного журналу

“Проблеми ендокринної патології”, який видається інститутом.