Відділ наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи

Завідувач відділу

Сидорова Ірина Василівна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: admin@ipep.com.ua

Загальна інформація

З перших років  роботи Інституту пошуком і наданням науковцям спеціальної літератури, створенням довідників, бібліографічних та тематичних картотек, складанням рефератів іноземних публікацій з ендокринології займалися співробітники бібліотеки Інституту, яку було організовано  у жовтні 1927 року. На той час бібліотека обслуговувала не лише науковий колектив Інституту, але й працівників ендокринологічних диспансерів і філій Інституту, розташованих в різних містах України.  До  2003 року бібліотека була самостійним підрозділом Інституту, а потім увійшла до складу відділу наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи (ВНІ та ПЛР).

Згодом, коли з  розвитком ендокринологічної науки, зростанням кількості вітчизняних та зарубіжних розробок, розширенням напрямків досліджень відбулося накопичення знань в цій галузі  і, відповідно, значне збільшення масиву друкованої продукції, стала очевидною необхідність виділення науково-інформаційного забезпечення в самостійну службу. В Інституті таку спеціалізовану службу було створено у 1974 році як відділ наукової інформації, який функціонував до 1991 року.  У різні роки відділом завідували д. б. н. А.І.  Гладкова,     д. мед. н.  Г.К. Дейнека, д. б. н. І.М. Шаркевич.

Патентну службу Інституту в ті роки очолювала висококваліфікований патентознавець Галина Василівна  Торяник , яка, спочатку на посаді  керівника патентної групи в складі відділу наукової інформації, а після реорганізації структури Інституту, з 1980 до 2000 року – як керівник  самостійного патентно-ліцензійного відділу, зробила вагомий внесок у становлення і діяльність цієї служби.

ВНІ та ПЛР, як науковий підрозділ, відновив свою роботу за ініціативи директора Інституту Ю.І. Караченцева у 2001 році. З 2001 до 2014 року відділ очолювала к .б. н., ст. наук. співроб. І.В. Сидорова, з 2014 до 2018 року –  к. б. н. Н.Ю. Селюкова, з березня 2019 року і дотепер – І.В. Сидорова.

На сьогодні в складі ВНІ та ПЛР працюють:  1 старший науковий співробітник, 2 наукові  співробітники (один з них має другу вищу освіту за фахом патентознавець), 1 лаборант, перекладач, завідувач бібліотеки.

 

Задачі відділу:  сприяння високоефективній науково-дослідній роботі відділів і лабораторій, створенню конкурентноспроможної наукової продукції Інституту.

Основні напрямки діяльності:

ВНІ та ПЛР функціонує у тісній співпраці з усіма науковими підрозділами Інституту. З метою сприяння високій ефективності дослідницьких робіт співробітники відділу здійснюють інформаційне супроводження  на всіх етапах їх виконання – від планування до складання заключного звіту. Інформаційне забезпечення здійснюється на високому рівні, з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Усі співробітники відділу досконало володіють технологіями пошуку інформації за допомогою мережі Інтернет, навичками роботи з електронними базами даних і надають, за потребою, консультації з цих питань науковцям Інституту.   Співробітниками  ВНІ та ПЛР створені та підтримуються електронні бази  -  рефератів світової  літератури з наукової тематики Інституту; обліку  охоронних документів на винаходи, створені в Інституті; патентно-інформаційна;  обліку впроваджень наукових розробок Інституту;  обліку публікацій співробітників Інституту.

Співробітники ВНІ та ПЛР здійснюють підготовку і подання звітно-інформаційних матеріалів  Інституту до АМН, МОН та УкрІНТІ -реєстраційні та облікові картки НДР;  реєстраційні картки технологій; інформаційні картки науково-технічної продукції.

ВНІ та ПЛР здійснює в Інституті координацію винахідницької та інноваційної діяльності, охорону створених об’єктів інтелектуальної власності. З метою сприяння створенню конкурентноспроможної наукової продукції, виходячи з основних напрямків наукової діяльності Інституту, патентознавець контролює та консультує науковців при виконанні патентних досліджень в галузях ендокринології та хімії біологічно активних сполук. Під контролем патентознавця постійно, починаючи вже  з  планування,  знаходяться всі етапи виконання НДР,  для виявлення охороноспроможних об’єктів  здійснюється  експертна оцінка отриманих результатів.  Діяльність відділу спрямована також  на підготовку матеріалів заявок на винаходи та одержання охоронних документів, підтримку їх дії, надання рекомендацій відносно доцільності патентування розробок за кордоном, складання ліцензійних угод та договорів про передачу прав.

Відділ має багаторічний досвід роботи з підготовки звітів про патентно-інформаційні дослідження, які є основним додатком до звітів про науково-дослідні роботи. Сприяє впровадженню об’єктів промислової власності в практику охорони здоров’я.

Співробітники відділу беруть безпосередню активну участь у підготовці до випуску номерів медичного науково-практичного журналу «Проблеми ендокринної патології», що  видається Інститутом.