Лабораторія епідеміології ендокринних захворювань і організації спец. допомоги

Козаков Олександр Вікторович

Керівник

Козаков Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, доцент

Лабораторія ЕЕЗ та ОСД є функціональним підрозділом, який реалізує діяльність Інституту як організаційно-методичного ендокринологічного центру Сходу України.

Основні напрямки діяльності

 • Науково-дослідна робота з проблем організації спеціалізованої медичної допомоги ендокринним хворим.
 • Координація організаційно-методичної діяльності Інституту з питань охорони здоров'я ендокринних хворих куруємих областей України та організація роботи наукових співробітників Інституту по курації обласних ендокринологічних служб цих областей.
 • Вивчення стану медичної допомоги ендокринним хворим України, аналіз їх захворюваності та смертності. На основі цих даних розробляються пропозиції щодо поліпшення лікувально-профілактичної допомоги цьому контингенту населення.
 • Організація і проведення науково-практичних конференцій з міжнародною участю, а також конференцій для лікарів Харківського регіону.
 • Участь в підготовці проектів наказів, матеріалів для колегій та нарад МОЗ та НАМН України.
 • Видання навчально-методичної та довідкової літератури.
 • Видання матеріалів проведених Інститутом науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів.
 • Післядипломна підготовка фахівців-ендокринологів України на навчальних зборах.

Організаційно-методична робота

Наукові співробітники лабораторії здійснюють методичне керівництво кураторською діяльністю в дев’яти закріплених за Інститутом областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській (Наказ МОЗ та АМН України від 28.03.2006 р. № 175/23 «Про удосконалення організації ендокринологічної допомоги населенню України»): надання організаційно-методичної допомоги у відповідності із договорами про співпрацю, що заключені з Департаментами (Управліннями) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, щорічний аналіз стану ендокринологічної допомоги, розробка шляхів її поліпшення.

Співробітники лабораторії приймають участь у організації та щорічному проведенню науково-практичних конференцій:

 • «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Данилевські читання) (з міжнародною участю), на яких визначаються найбільш невідкладні та перспективні для України напрямки наукових досліджень; їх перелік вноситься до резолюції конференції і направляється до НАМН і МОЗ України.
 • «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення». Традиційний щорічний аналіз стану ендокринологічної служби в областях, підпорядкованих для курації ДУ «ІПЕП», за участю представників МОЗ і НАМН України на сьогодні набирає ще більшої актуальності у зв’язку із реформуванням системи надання медичної допомоги і необхідністю професійної оцінки переваг і недоліків запланованих змін для контингенту хворих із ендокринною патологією і своєчасної корекції організаційних перебудов.
 • «Українська школа ендокринології» (з міжнародною участю), на яких лікарі з усіх регіонів України мають можливість впродовж двох днів прослухати курс лекцій із різних розділів ендокринології, для читання яких запрошуються вчені із наукових і науково-педагогічних закладів України та Зарубіжжя.
 • «Ендокринна патологія у віковому аспекті» (з міжнародною участю), на яких обговорюється вплив вікового фактору на формування та перебіг ендокринної патології, урахування котрих сприяє підвищенню ефективності діагностики та терапії ендокринопатій.

Традиція проведення конференцій такого формату бере початок у 1953 році і пов’язана із необхідністю оперативного доведення до практикуючих лікарів новітніх підходів до моніторингу хворих із ендокринною патологією.

Також щоквартально проводяться регіональні науково-практичні конференції (дні спеціалістів) для лікарів Харківської області.

регіональні науково-практичні конференції

регіональні науково-практичні конференції
Співробітники лабораторії приймають участь у редакційно-виробничій підготовці науково-практичного журналу «Проблеми ендокринної патології», монографій, науково-практичних видань та збірників матеріалів науково-практичних конференцій.
збірників матеріалів науково-практичних конференцій

Лабораторія здійснює координацію взаємодії Інституту з фармацевтичними компаніями в галузі постмаркетингових досліджень, оцінці ефективності та безпеки лікарських засобів.