Центр ультразвукової та інтервенційної діагностики захворювань щитоподібної залози

E-mail: khaziev6544@ gmail.com

ЦЕНТР УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ

ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Контактна інформація: 61070, м. Харків, Київський район, вул. Михайла Гуревича ,16, ендокринологічна клініка

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського» НАМН України

 

Хазієв Вадим Віталійович  –  д.м.н., хірург вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики, завідуючий відділенням хірургічної ендокринології і гінекології; +38 (066) 731 59 82; +38 (097) 315 86 60

Дубовик Віктор Миколайович  –  к.м.н., хірург вищої категорії

+38 (067) 578 46 12, + 38 (066) 717 87 62

Герасименко Леонід Володимирович – к.м.н., хірург першої категорії, лікар ультразвукової діагностики

+38 (067) 719 86 82

Сазонов Максим Євгенович –к.м.н.,  хірург першої категорії, лікар ультразвукової діагностики

+38 (099) 026 54 99

 

Напрямки діяльності Центру ультразвукової та інтервенційної діагностики

захворювань щитоподібної залози (далі Центр):

 

 • Ультразвукове дослідження (УЗД) щитоподібної залози (ЩЗ) та органів шиї;
 • Інтервенційне дослідження тиреоїдних новоутворень (біопсія) з подальшим  цитологічним (гістологічним) визначенням захворювань ЩЗ;
 • Консультації провідних спеціалістів: докторів та кандидатів медичних наук, хірургів-ендокринологів, ендокринологів, лікарів ультразвукової діагностики.

 

Особливості ультразвукового дослідження щитоподібної залози у Центрі:

 

 • УЗД проводиться як професійними лікарями ультразвукової діагностики, так і хірургами-ендокринологами, що мають багаторічний досвід оперативного втручання на органах шиї. За даними міжнародних досліджень вважається, що УЗД ЩЗ, яке виконується хірургом-ендокринологом (SUS - Surgeon-operated UltraSound), є більш діагностично точним, ніж дослідження лікарем ультразвукової діагностики (RUS - Radiologist-operated UltraSound);
 • використання УЗД-апаратів експертного класу;
 • в дослідження обов’язково включається проведення УЗД лімфовузлів шиї і голосових складок;
 • при виявленні патології ЩЗ за даними УЗД лікар визначає тактику подальшого обстеження та лікування у відповідності до сучасних світових клінічних рекомендацій;
 • УЗД виконується згідно сучасної ультразвукової класифікації вузлової патології щитоподібної залози ACR TI-RADS (США, 2017 рік), яка забезпечує найбільш ефективну стратифікацію злоякісності новоутворень ЩЗ і визначає показання до проведення тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії (ТАПБ).

 

Особливості інтервенційної діагностики захворювань щитоподібної залози у Центрі:

 

 • ТАПБ тиреоїдних вузлів є основним методом діагностики раку ЩЗ. Пункція вузла ЩЗ і подальше дослідження цитологічних препаратів дозволяє визначити морфологічний тип патології і сформулювати рекомендації щодо подальшого лікування пацієнта;
 • Результати цитологічного дослідження визначаються відповідно до класифікації ТBSRTC (The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, Національний інститут раку США, 2007–2017 рр), що надає можливість формулювати цитологічні висновки в однозначних і клінічно значущих термінах;
 • В окремих випадках, як правило, при малоінформативних або невизначених результатах ТАПБ, застосовується CNB (Core Needle Biopsy, біопсія стрижневою голкою), що значно покращує діагностичну точність за рахунок отримання зразка тканини новоутворення ЩЗ для подальшого гістологічного (імуногістохімічного) дослідження.
 • Фахівцями Центру для визначення лікувальної тактики обов’язково проводиться ретельний аналіз комплексного обстеження пацієнтів (результатів комбінованого використання класифікаційних систем ACR TI-RADS і ТBSRTC, лабораторних та клінічних даних), що забезпечує найбільш точні індивідуальні прогнози у випадках злоякісності досліджуваних вузлів (до 95%), або їх доброякісності (до 98%).