Центр ранньої діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу

Завідувач відділу

Завідувач відділу

Микитюк Мирослава Ростиславівна

д.мед.н., проф., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення фармакотерапії ендокринних захворювань

E-mail: myroslavamk@ukr.net

Конт. тел. + 38-0674382425

                   + 38-057-315-11-97

Контактна інформація: Адреса: 61070, м. Харків, Київський район,
вул. Михайла Гуревича ,16, Ендокринологічна клініка

Кравчун Нонна Олександрівна – д.мед.н., проф. +380675773344, -380573154456

Романова Ірина Петрівна – к.мед.н., завідувач І ендокринологічного відділення, +38 0505764350, +380573154456

Дорош Олена Григорівна – к.мед.н., головний лікар клініки,+38 0663619017, +380577052179

Тяжелова Ольга Володимирівна – завідувач рентгенологічного кабінету та кабінету ультразвукової діагностики, +38 0573151188

Земляніцина Ольга Вячеславівна – к.мед.н., старший науковий співробітник відділення фармакотерапії ендокринних захворювань, +380677284597, +380573154456

Напрямки діяльності центру:

  • Діагностика, лікування та профілактика неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з інсулінорезистентністю (ожирінням, цукровим діабетом 2 типу).
  • Діагностика, лікування та профілактика серцево-судинних та когнітивних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки.

У центрі ранньої діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу проводиться:

  • діагностика та лікування захворювань, які супроводжуються інсулінорезистентністю (ожиріння, цукровий діабет 2 типу та ін.);
  • діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки на підставі клінічних, біохімічних, імунологічних, гормональних, інструментальних методів обстеження (ультразвукове дослідження з еластографією);
  • діагностика стадій неалкогольної жирової хвороби печінки, визначення початкових ознак фіброзу печінкової тканини на підставі клінічних, біохімічних, інструментальних методів дослідження з використанням показників активності антиоксидантної системи, неінвазивних маркерів фіброзу, різних шкал оцінки ступеня фіброзу;
  • проведення «золотого стандарту» діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки – тонкогольної аспіраційної пункційної біопсії (за необхідності);
  • проведення етіопатогенетичної терапії неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням лікування основного захворювання, яке призвело до розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки; з урахуванням її стадії, а при наявності неалкогольного стеатогепатиту і ступеня активності останнього;
  • діагностика, лікування та профілактика серцево-судинних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки;
  • діагностика, лікування та профілактика когнітивних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки.