2-е ендокринологічне відділення

Воропай Тетяна Іванівна

Завідувач

Воропай Тетяна Іванівна

кандидат медичних наук, доцент

E-mail: voropay-tatyana@ukr.net

II ендокринологічне відділення надає стаціонарне лікування пацієнтам на базі 40 ліжок.

У відділенні проводиться діагностика та лікування цукрового діабету 1 та 2 типів, нецукрового діабету, метаболічного синдрому, патології щитоподібної залози, порушень функції надниркових залоз та розладів гипотоламо-гіпофізарної  системи.

Щорічно у II ендокринологічному відділенні стаціонарне лікування отримує понад 1200 пацієнтів з різною ендокринною патологією.
Основні напрямки діяльності:

Комплексна діагностика та лікування:

 • наявності порушень вуглеводного обміну та оцінка важкості його перебігу; 
 • ускладнень цукрового діабету 1 типу та 2 типу;
 • надниркових залоз (хронічна наднирникова недостатність, вроджена та некласична дисфункція, дисфункція кори наднирників, гіперкортицизм різного генезу).;
 • захворювань щитоподібної  залози, у тому числі  аутоімунного тиреоїдиту, гіпотиреозу, тиреотоксикозу та їх ускладнень;
 • паращитовидних залоз;
 • порушень мінерального обміну ендокринного генезу; 
 • ожиріння різного ґенезу, у тому числі у складі генетичних синдромів; 
 • порушень  гіпоталамо-гіпофізарної системи; 
 • визначення ролі спадковості та розробка сучасних технологій прогнозування, профілактики і лікування різних форм ендокринопатій та їх ускладнень.

Пацієнти з цукровим діабетом у відділенні можуть отримати наступну медичну допомогу:

 • навчання методам самоконтролю з використанням особистих засобів (глюкометрів), відповідному харчуванню з підрахунком хлібних одиниць;
 • проведенню профілактики гострих і хронічних ускладнень захворювання;

Навчання проводиться за структурованими програмами окремо для кожної категорії хворих, а саме:

 • на ЦД 1 типу;
 • на ЦД 2 типу;
 • на ЦД 2 типу, які отримують інсулін;
 • на ЦД за наявності діабетичних ускладнень та супутньої патології (ЦД та нефропатія, ЦД та полінейропатія, ЦД та ускладнення з боку органу зору, ЦД та гіпертонічна хвороба); 
 • для вагітних, хворих на ЦД, та жінок з ЦД, що планують вагітність.
  • корекція цукрознижувальної терапії, а також, при необхідності, добове моніторування протягом 5-10 діб приладом Medtronic iPro2 для хворих на ЦД з незадовільною компенсацією вуглеводного обміну (часті гіпоглікемії, стабільно високі показники глікемії протягом доби);
  • лікування, спрямоване на усунення причин захворювання і ускладнень, тобто патогенетична і симптоматична терапія, в результаті якої кількість скарг зменшується, поліпшується якість життя.
  • за показаннями фізіотерапевтичне лікування з приводу наявних ускладнень (діабетична стопа або її формування, ліподистрофія в місцях введення інсуліну, ліпоїдний некробіоз, діабетична полінейропатія та інш.).
  • за показаннями призначаються заняття з лікувальної фізкультури, масаж, пневмовакуумний масаж на нижні та верхні кінцівки;
  • діагностика та лікування цукрового діабету 1 типу та його ускладнень у дітей віком до 18 років;
  • рекомендації щодо соціальної допомоги та реабілітації.

Для пацієнтів з патологією  щитоподібної залози проводиться: 

 • обстеження функції щитоподібної залози, її структури з урахуванням особливостей у різних вікових категоріях, у тому числі у вагітних (клінічні, гормональні, біохімічні, імунологічні показники);
 • діагностика та лікування ускладнень, зумовлених патологією щитоподібної залози;
 • фізіотерапевтичне лікування  диффузного аутоімунного тиреоїдиту (фонофорез лікарських препаратів, спрямованих на зменшення запального процесу в тканині залози, лазеротерапія);
 • діагностика, диференційна діагностика та лікування вродженого гіпотиреозу у дітей віком до 18 років;
 • рекомендації щодо соціальної допомоги та реабілітації;
 • проведення онлайн-консіліумів та консультацій з провідними фахівцями в галузі медичної генетики, неврології та інш.

Для пацієнтів з порушеннями водно-електролітного обміну та патологією надниркових залоз проводиться:

 • діагностика больового процесу в кістках, хребті, а також в суглобах (виключення або підтвердження остеопорозу);
 • лікування  змін з боку кальцієвого обміну.

Діагностика та диференційна діагностика патологічних станів для пацієнтів зі скаргами на: 

 • стійке підвищення артеріального тиску, яке важко лікується;
 • на загальну і м'язову слабкість та нудоту;
 • на зниження артеріального тиску;
 • на наявність субфебрилітету або зниження температури тіла;
 • на підвищене виділення сечі за добу;
 • порушення менструального циклу.

Для пацієнтів з ожирінням проводиться: 

 • антропометрія, у тому числі оцінка розподілу жирової клітковини і води в тілі людини;
 • уточнюється можлива причина набору маси тіла;
 • повне клінічне, біохімічне та гормональне обстеження; 
 • УЗД органів черевної порожнини;
 • корекція режиму харчування та розробка індивідуальних дієтичних режимів;
 • медикаментозна корекція виявлених метаболічних порушень та/або їх ускладнень;
 • розробка індивідуальних комплексів лікувальної фізкультури.

Для пацієнтів з акромегалією та/або гіперпролактінемією проводиться: 

 • діагностика та диференційна діагностика у випадках скарг на зміни зовнішності, порушення репродуктивної та статевої функції, наявності порушень вуглеводного, мінерального, ліпідного обмінів та інш.;
 • обстеження згідно  міжнародних стандартів та протоколів;
 • діагностика і лікування метаболічних ускладнень;
 • діагностика та диференційна діагностика гігантизму та/або високорослості у дітей віком до 18 років;
 • діагностика та диференційна діагностика порушень статевого дозрівання 
 • призначення супресивної терапії та наступний амбулаторний моніторинг ефективності лікування, у тому числі у дітей віком до 18 років;
 • рекомендації щодо соціальної допомоги та реабілітації;
 • проведення онлайн-консіліумів та консультацій з провідними вітчизняними та міжнародними фахівцями в галузі медичної генетики, нейрохірургії, неврології, променевої терапії та інш.

Для пацієнтів з гіпофізарним нанізмом проводиться: 

 • діагностика та диференційна діагностика низькорослості, у тому числі у дітей віком до 18 років, порушення репродуктивної та статевої функції, наявності порушень вуглеводного, мінерального, ліпідного обмінів та інш.;
 • обстеження згідно  міжнародних стандартів та протоколів;
 • діагностика і лікування метаболічних ускладнень;
 • призначення замісної гормональної терапії (у тому числі препаратами гормону росту) дорослим та дітям віком до 18 років та наступний амбулаторний моніторинг ефективності лікування;
 • рекомендації щодо соціальної допомоги та реабілітації;
 • проведення онлайн консіліумов та консультацій з провідними фахівцями в галузі медичної генетики, нейрохірургії, неврології та інш.

Контактний телефон: + 38-057-315 11 88; +38-057-315 44 60

НАШІ ФАХІВЦІ:

Хижняк Оксана Олегівна

Керівник відділу клінічної ендокринології, завідувач відділення вікової ендокринології, доктор медичних наук, професор, лікар-ендокринолог та лікар-ендокринолог дитячий вищої категорії

Тел. +38096 579 82 50

E-mail: oksana210562@gmail.com

Воропай Тетяна Іванівна

Завідувач ІІ ендокринологічного відділення, кандидат мед. наук, доцент, лікар-ендокринолог вищої категорії

Тел: +38057-315 44 60

Горшунська Мар’яна Юріївна

доктор мед. наук, професор, професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти, лікар-ендокринолог вищої категорії

E-mail:gorshunskayam@gmail.com

Червенко Олена Леонідівна

Лікар-ендокринолог вищої категорії

Манська Катерина Геннадіївна

Молодший науковий співробітник,  кандидат мед. наук .Лікар-ендокринолог вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики вищої категорії.

Ніколаєв Роман Сергійович

Науковий співробітник, PHD , Лікар-ендокринолог другої категорії

Саніна Євгенія Миколаївна

Молодший науковий співробітник, Лікар-ендокринолог