Клінічно-діагностична лабораторія

Смолянинова Дарина Констянтинівна

Завідуюча

Смолянинова Дарина Констянтинівна

лікар-лаборант

Клініко-діагностична лабораторія інституту надає можливість пройти комплексне обстеження і пройти ряд загальноклінічних, біохімічних, імунологічних, гормональних і цитологічних досліджень.

 

 

Дослідження проводяться з використанням сучасних діагностичних наборів зареєстрованих в Україні на автоматичних та напівавтоматичних аналізаторах (імуноферментні аналізатори Awareness Technology (USA) - StatFax 4700, StatFax 2100, шейкер StatFax 2200; біохімічний аналізатор Labline-18, аналізатор сечі СL-50, аналізатор глюкози Biosen C -line).

 

 

 

Висококваліфіковані співробітники беруть участь в науково-практичних конференціях і переймають знання і досвід провідних міжнародних діагностичних центрів; регулярно підвищують і підтверджують свій кваліфікаційний рівень, що гарантує якісне і своєчасне проведення досліджень.

Регулярна участь лабораторії в міжнародних програмах по контролю якості і проведення внутрішньолабораторного контролю.

В середньому за рік лабораторія виконує більше 200 000 досліджень.

Накопичені досвід, знання і база даних широко використовується при проведенні науково-дослідних робіт НАМН України.